Det er opløftende nyt for både natur og klima, at de fire nuværende støttepartier i dag stiller krav om, at der skal ske markante reduktioner i landbruget de næste par år. Landbruget er årsag til så stor forurening af både klima og miljø, at en markant omlægning af landbruget ikke kan vente et minut mere, lyder det fra Greenpeace, Danmarks Naturfredningsforening, Den Grønne Ungdomsbevægelse, Mellemfolkeligt Samvirke og Rådet for Grøn Omstilling. 

Radikale, Enhedslisten, SF og Alternativet skriver i dag i Information, at landbruget skal levere markante reduktioner de næste få år. Landbruget skal ifølge partierne levere reduktioner, der sikrer, at Danmark opfylder det høje spænd af Danmarks 2025-klimamål. Det svarer konkret til omkring 3,5 millioner ton CO2, og dermed hæver partierne ambitionsniveauet markant i forhold til, hvad der tidligere har været meldt ud i debatten om landbrugets grønne omstilling.

Landbruget står i dag for en tredjedel af Danmarks udledninger – men uden yderligere handling vil sektoren stå for godt halvdelen af Danmarks udledninger i 2030.

Partierne siger også i udmeldingen, at landbruget i fremtiden skal fylde mindre, dyrke mindre foder til færre dyr, og i stedet dyrke mere mad direkte til mennesker. Udspillet høster store roser fra grønne organisationer, der glæder sig over udspillet.

Kristine Clement, kampagneleder for landbrug, skov og natur i Greenpeace (tlf. 52191291), siger:
”Enhedslisten, Radikale, SF og Alternativet viser sig nu klar til at smøge ærmerne op for alvor. Det er præcis det, vi har brug for. Landbrugets enorme produktion af køer og svin er den største udfordring overhovedet for både Danmarks klimagasudledninger og for vores nødlidende natur. I stedet for at udsætte den uundgåelige omlægning af landbruget, må vi tage fat nu. Det er de næste få år, der bliver afgørende.”

Lars Midtiby, Direktør i Danmarks Naturfredningsforening, siger: 
“Det er en stærk udmelding fra støttepartierne dagen før valget. Det er helt afgørende for at nå vores klimamål, at landbrugets bidrag til den grønne omstilling bliver markant større de kommende år. Jeg er helt enig i, at det skal ske gennem et større fokus på plantebaserede fødevarer og at det mest effektive redskab er en høj CO2e-afgift på landbruget. Det glæder mig at støttepartierne står sammen om det budskab.” 

Marie Rørby, aktivist i Den Grønne Ungdomsbevægelse, siger:
”Støttepartierne viser sig virkelig klar til at tage tyren ved hornene med deres udmelding, og det er en gamechanger for vores natur, miljø og klima. Vi kan de næste år få et markant grønnere land med både mere natur og et langt mere klimavenligt landbrug, hvis politikerne tager fat nu.” 

Tim Whyte, generalsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke, siger:
”Det er en stærk udmelding fra Enhedslisten, SF, Alternativet og Radikale, og forhåbentligt vil flere partier slutte sig til. Vi har netop fået dystre advarsler om klimakrisens udvikling fra FN’s generalsekretær, og det bør stå klart for alle ansvarlige politikere, at tiden er ved at rinde ud, hvis vi skal undgå de værste konsekvenser af klimaforandringerne. Derfor må og skal vi tage fat på en markant omstilling af landbruget med det samme.

Bjarke Møller, direktør i Rådet for Grøn Omstilling, siger:
”De grønne støttepartier sætter fingeren på det ømme punkt i dansk klimapolitik. I alt for mange år har landbruget fået en fribillet til mere forurening. Der bør indføres en høj CO2-afgift, vi skal have flere plantebaserede fødevarer og meget mindre kødproduktion. Og så skal lavbundsjorde tages ud, så der bliver plads til mere natur og biodiversitet. De fire støttepartier giver et løfte om at få sat fart på den grønne omstilling af landbruget, og det er der virkelig brug for.”