Regeringens nye Vandområdeplan 3, der skal rette op på vandmiljøets tilstand i vandløb, søer og kystvande, er langt fra tilstrækkelig til at få nedbragt de høje udledninger af kvælstof fra især landbruget.

Kristine Clement, kampagneleder for landbrug, natur og skov (mobil: 52191291) siger: 

“Regeringen har med sin nye vandplan sat fuld kurs mod lovbrud på EU’s vandrammedirektiv. Planen viser ikke den vej til et vandmiljø i god tilstand i 2027, som Danmark skulle være kommet med allerede for over et år siden. At sætte et mål om kun at opnå god tilstand for 84 ud af Danmarks 109 kystvande er en direkte falliterklæring og et knæfald for det industrielle landbrug.”

“Vi står overfor et decideret kollaps af økosystemer i vores kystnære farvande. Miljøministeren har selv erkendt, at patienten kun er få minutter fra at dø, alligevel er det bedste, regeringen kan komme op med, et forsøg på at genoplive patienten med en hjertestarter uden strøm.”

“Regeringen fortsætter med blindt at satse på, at frivillige aftaler vil løse problemet med landbrugets massive kvælstofforurening, skønt vi har årevis af erfaring med, at frivillige aftaler med landbruget aldrig virker. Det, der er brug for, er politikere, som tør tage fat på en grundlæggende omstilling af landbruget, så det kommer i balance med vores naturgrundlag.”