Det går den forkerte vej for regeringens klimaindsats. Danmarks CO2-udledning endte i 2018 med at blive 5,5 millioner ton højere end regeringens egne beregninger, viser tal fra Energistyrelsen.

Nye tal fra Greenpeace dokumenterer, at den negative udvikling ikke alene kan isoleres til 2018. Den grønne omstilling er sat i stå i regeringsperioden 2015-2019 på helt afgørende områder i energisektoren, hvilket viser, at regeringens klima- og energipolitik sakker langt bagud, hvis Danmark skal nå Parisaftalens 1,5-gradersmål.

Helt overordnet er der stort set sket en stagnation (en mindre stigning på 0,3 procent) i CO2-udledningens kurve over energiforbruget i perioden 2015-2018.

Ser man specifikt på bruttoenergiforbruget af olie, er dette også steget – en illustration af, at den grønne omstilling i transportsektoren ikke er så velkørende, som regeringen giver indtryk af.

Springer vi til forbruget af kul, skete der et godt fald i CO2-udedningen i 2015 på 13,5 procent, men så kom der atter en stigning på 4,3 procent fra 2017 til 2018.

Læs mere om beregningerne her: Regeringen har sat den grønne omstilling i stå.