På vegne af Greenpeace har Kontra Advokater indsendt nedenstående klage til Energiklagenævnet.

Den 26. april 2024 meddelte Energistyrelsen, at den havde godkendt en plan for udbygning og indvinding af olie og gas fra Hejre-feltet i den danske del af Nordsøen. Greenpeace bad efterfølgende Kontra Advokater om at undersøge de love og retlige forpligtelser, Danmark er underlagt på området, og om tilladelsen er givet i overensstemmelse hermed. 

Kontra Advokater har fundet, at Danmark overtræder både dansk og europæisk lovgivning ved at tillade, at der fremover må suges olie og gas op af Hejre-feltet i Nordsøen. Derfor har de på vegne af Greenpeace klaget over tilladelsen til Energiklagenævnet og yderligere bedt om, at klagen får opsættende virkning.

Kontra Advokater finder, at Hejre-feltet er ulovligt, fordi: 

  1. Der ikke er foretaget en korrekt og fyldestgørende vurdering af oliefeltets konsekvenser for klimaet.
  2. Den strategiske miljøvurdering, projektet falder ind under, er fra 2012. Den er ikke længere dækkende og burde senest have været opdateret i 2020.
  3. Udviklingen af et nyt oliefelt i Nordsøen er i strid med klimaloven, som forpligter Danmark til at arbejde aktivt for 1,5 gradersmålet. 

Læs hele klagen her:

Læs også: Godkendelsen af oliefeltet, Hejre, er ulovlig