Næstved Kommune på Sydsjælland har givet tilladelse til en kontroversiel udvidelse af en i forvejen stor produktion af svin i et beskyttet naturområde ved landsbyen Rislev.

Derfor har Greenpeace sendt en omfattende klage til Miljø- og Fødevareklagenavnet. Her fremhæves, hvordan en af landets største svineproducenter, Tybjerggård, vil bruge et problematisk hul i loven, kaldet “matrikelfinten”, til at udvide produktionen af 123.000 svin med 20.000 ekstra årligt med den såbare og beskyttede natur som den store taber.

Udsigten til at få mange flere tusinde flere svin som naboer, med de gener det vil give, har fået lokale borgere til at etablere Miljøforeningen for Rislev og Nedre Suså, der på under en måned har fået over 100 medlemmer. Miljøforeningen har også indgivet en klage over tilladelsen.

Greenpeace fremhæver de omfattende naturødelæggelser, som kommunens godkendelse af den udvidede produktion vil medføre, samt at Matrikelfintens kreative omgåelse af miljølovgivningen vil medføre en forurening af den beskyttede natur, der vil true plante- og dyrearter og være i direkte strid med EU’s Habitatdirektiv.

Greenpeace klager dermed over, at den danske lovgivning på denne måde favoriserer landbrugserhvervet over beskyttelsen og hensynet til naturen, som Danmark er forpligtet til i EU:

“Miljøministeriet er altså fuldt ud bekendt med dette hul i lovgivningen. Alligevel er der fortsat intet sket for at lukke hullet, hvilket vil sige, at denne finte, hvis konsekvens er forringelse af sårbar beskyttet natur og menneskers livskvalitet, fortsat kan bruges af landbrugserhvervet. Når miljøministeren, som repræsentant for den udøvende magt, udtaler, at det ikke er i orden at omgå reglerne, så er der vel åbnet for klagemyndighedens adgang til at foretage en begrundet eliminering af matrikelfinten.”

Grundet sagens meget principielle karakter og udnyttelse af et hul i lovgivningen, beder Greenpeace om, at klagen får opsættende virkning, så stalden ikke kan opføres mens Miljø-og Fødevareklagenævnet behandler sagen.

Herudover opfordres miljøminister Magnus Heunicke altså til at få lukket dette hul i lovgivningen, hvilket hans forgænger, Lea Wermelin, for over et år siden lovede at få gjort.

“MATRIKELFINTEN – SÅDAN UDNYTTES ET HUL I LOVEN TIL AT FORURENE NATUREN

Med matrikelfinten får Tybjerggård delt matriklen op i to bedrifter i sin ansøgning til kommunen om at udvide produktionen med 20.000 slagtesvin årligt – en på hver sin adresse klos op ad hinanden. Dermed kan ejeren med dette fifleri med loven undgå at komme i konflikt med miljølovgivningens krav om, hvor meget kvælstof og ammoniak, der kan udledes til naturen, som i denne lokalegn er særlig følsom og beskyttet.

Tybjerggård, der har en af landets største svineproduktioner, har i korte træk gjort det ved at få byggetilladelse til en stor stald på Valmosevej 9. Men inden stalden blev taget i brug i 2020, blev grunden udmatrikuleret. Så nu fik den adressen Valmosevej 9A.

En måned senere ansøger Tybjerggård så om miljøgodkendelse til en ny stald, blot på den gamle matrikel, altså Valmosevej 9. Tybjergård ejer ikke denne grund, men lejer den. Og endelig i begyndelsen af 2023 køber Tybjerggård grunden og er nu ejer af både Valmosevej 9 og Valmosevej 9A. Og har altså to bedrifter på to matrikler.

Dermed bruges en smuthul i lovgivningen til at forøge produktionen og dermed udledningen af kvælstof. Og – ikke overraskende – gør det ingen forskel for skaden, at udledningerne nu kommer fra to produktioner, der på papiret har to forskellige adresser.

Læs hele klagen her: