Der skal ske akutte og markante ændringer i måden, verden producerer fødevarer og udnytter jorden på, hvis klimakrisen skal bremses, og vi skal leve op til Parisaftalens 1,5-gradersmål, konkluderer FN’s Klimapanel (IPCC). I rapporten “Climate Change and Land Use” fastslår klimapanelet, at skovrydning og landbruget er hovedårsager til den globale opvarmning, og at der bl.a. skal forbruges og produceres mindre kød til fordel for plantebaseret for at sænke presset på klimaet og biodiversiteten. 

Rapporten konkluderer, at menenskeheden nu udnytter mere end 70 procent af klodens isfri overflade. En fjerdel af jordoverfladen er “degraderet” af menneskeskabt aktivitet, og stigningen i det globale kødforbrug, der er mere end fordoblet siden 1961, er én af årsagerne. Greenpeace peger på, at landbruget – globalt og i Danmark – er et afgørende led, hvor der må tages et større klimaansvar, hvilket må ske ved en markant reduktion i produktionen af kød. Det gælder i særdeleshed også i Danmark, hvor den høje kødproduktion står for knap en femtedel af den samlede udledning af klimagasser, og halvdelen af landarealet bruges til at dyrke dyrefoder. 

Læs analysen her: Greenpeace-analyse af IPCC-rapport. Climate Change and Land Use