FN advarer om, at en million arter er i fare for at udryddes. Samtidig sætter skovrydningen i Brasilien ny rekord.

Forest near Tapajós River in the Amazon Rainforest. © Valdemir Cunha / Greenpeace

© Valdemir Cunha / Greenpeace

Dugfriske tal fra Brasilien viser en trist rekord: der er aldrig før tabt så meget skov i en maj måned, siden målinger af skovrydningen begyndte.

“Det er frygteligt, at skovrydningen intensiveres, samtidig med at verden kæmper for at bremse klimakrisen og det globale tab af biodiversitet”, siger Erika Bjureby, senior skovrådgiver i Greenpeace.

Når regnskoven fældes, frigives der CO2, og netop den biodiversitet, der kan give temperaturstigningerne modstand, bliver ødelagt.

Profit eller biodiversitet

Verdens første globale rapport om biodiversitet (IPBES) blev udgivet tidligere i maj. Mere end 130 lande står bag rapporten, og budskabet er klart: en million arter er i fare for at blive udryddet.

“Biodiversitet er forudsætningen for alt liv på jorden, også dit og mit. Men hverken klimaet eller biodiversiteten kan modstå den grådige landbrugs- og skovindustri, vi ser i dag”, forklarer Erika.

I Amazonas fælder store virksomheder regnskoven, hvilket frigiver enorme mængder kulstof i atmosfæren. De sunde, oprindelige skovområder bliver omdannet til sojaplantager eller marker, der bruges til kvægavl. Det er alarmerende, for en sojaplantage kan ikke opretholde den samme mangfoldighed af liv som en oprindelig skov. I Danmark importerer vi massive mængder sojaskrå som foder til de 31 millioner svin, vi producerer årligt. Det er soja, der dyrkes på områder, der før var regnskov.

Burning in Amazon for Agriculture. © Rodrigo Baléia / Greenpeace

© Rodrigo Baléia / Greenpeace

Læs også om de oprindelige folk, der kæmper mod dem, der ødelægger skoven

IPBES-rapporten gør det klart, at vi står over for en uafvendelig masseudryddelse af arter, hvis vi ikke handler nu.

Vores naturlige løsning

Vores skove kan og bør bidrage til at løse menneskehedens to største problemer: tabet af biodiversitet og alle former for CO2-udslip. Skovbeskyttelse er et effektivt, billigt, miljørigtigt og veldokumenteret middel til at bremse både klimakrisen og tabet af biodiversitet.

“Skovområder som Amazonas er vores naturlige løsning på klimaforandringerne, for træer og planter optager CO2 fra luften. For at komme af med noget af al den overskydende CO2, der er i vores atmosfære, skal vi lade være med at fælde flere træer, og i stedet beskytte planetens enestående biodiversitet”, siger Erika.

Vi er ansvarlige for at handle på vegne af alle de børn og unge, der kræver klimaretfærdighed – for verdens sidste oprindelige skove og deres mangfoldighed af arter er ikke fornyelige.

Overvejer du, hvad du kan gøre for at beskytte Amazonas? Se seks tips her.