30 Greenpeace-aktivister, heriblandt fem fra Danmark, er onsdag morgen gået i aktion på en stor finsk papirfabrik, der gør voldsomme indhug i de gamle finske skove for at eksportere papirmasse til særligt EU-landene. Materialet ender i stor stil hos forbrugerne som engangsemballage til blandt andet takeaway.

Greenpeace-aktion imod finsk skovdrift
©Johanna Hanno, Greenpeace

Gammel finsk skov går tabt til pap og engangsemballage

“Jeg er her, fordi jeg er trist og skuffet. Finlands natur går tabt til papirmasse, og dyrene i vores skov som pygmæuglen og fyrremejsen forsvinder for, at vi kan få mere pap og engangsprodukter. Det er svært at finde gammel skov i dag, og vi ser skovdrift i selv de sidste stående gamle skove,” siger Ida Korhonen, finsk Greenpeace-aktivist.

Aktivisterne har lukket hovedporten til den nordlige halvkugles største papirmassefabrik, Metsä Groups, samt jernbanesporet og en en bro, der fører ind til produktionsområdet. Med sig har de en fem meter høj ugle lavet af genbrugspap og masser af bannere. De protesterer imod den finske skovindustris ødelæggelse af skovene, og at industrien modarbejder EU’s mål om at bremse biodiversitetskrisen.

Greenpeace-aktivist i protest mod finsk skovdrift
©Johanna Hanno, Greenpeace

Vi bruger 130.000.000 engangskopper – tid til at sætte dansk genbrug i system

I Danmark er der lige nu pres på for at få sænket efterspørgslen efter de store mængder papirmasse, og for at vi forbruger mindre engangsemballage til takeaway, som også fører til skrald i naturen. I går sendte Greenpeace sammen med en bred kreds af miljøorganisationer, forskere, brancheforeninger og virksomheder et åbent brev til politikerne for at få dem til at stå i spidsen for et nationalt genbrugssystem for takeaway-emballlage.  

Vi danskere spiser takeaway-mad og drikker takeaway-kaffe som aldrig før, og det skaber bjerge af skrald. For eksempel brugte vi sidste år alene omkring 130.000.000 engangskopper.

Oprindelig skov i fare – selskaber kan og skal stoppe naturtabet

Mange skovselskaber taler højt om et bæredygtigt forbrug af træ. Alligevel har Metsä Group planer om at sætte de store savklinger ind i flere hundreder år gammel skov i Salla i det nordlige Finland.

Greenpeace i Finland har gjort skovenes tilstand klar overfor selskabet, hvilket førte til, at Metsä Group har annonceret, at de vil stoppe skovdriften i et af områderne udset til skovhugst. Et andet område vil de nu undersøge og revurdere. Men alligevel har Metsä Group del i den heftige skovrydning, da de køber træflis fra en af producenterne i området til at lave papirmasse.

Den fredelig protestaktion bliver gennemført med fuld hensyn til sikkerheden for både aktivisterne og ansatte hos papirfabrikken.