Helsingin Säätytalolla käy kova kuhina kun hallitusneuvottelujen kolmas viikko alkaa, ja puolueiden kantoja sovitellaan yhteen. Samaan aikaan neuvottelijat yrittävät sovitella ohjelmaluonnoksiaan yhteen myös tarjolla olevan asiantuntijatiedon kanssa. Esimerkiksi ilmastotoimien tärkeydestä ovat käyneet puhumassa mm. Ilmastopaneeli, EK, Sitra ja yritysten muodostama Climate Leadership Coalition.

Asiantuntijoiden kuuleminen ei kuitenkaan auta, jos tieteellistä tietoa ei olla valmiita ottamaan vastaan. Viime viikolla somessa kiersi lainaus, joka saa pelkäämään, että varsinkin metsäasioissa neuvottelevat puolueet ovat valmiita ohittamaan tutkitun tiedon, mikäli teollisuuden intressit sitä vaativat.

Maa- ja metsätalousjaoston neuvottelupöydässä istuva kokoomuksen kansanedustaja Markku Eestilä loihti Ilta-Sanomien toimittajalle lausuman, että puolueilla “on yhteneväinen tilannekuva, joka ei välttämättä ole sama kuin asiantuntijoilla”. Tämä on huolestuttavaa, sillä juuri nyt metsien lisäsuojelu ja hiilinielujen pelastaminen ovat asioita, joissa Suomen pitäisi uudistua rivakasti ja tehdä asiantuntijoiden esittämiä pelastustoimia.

Kyse on myös Suomen kansainvälisestä uskottavuudesta. Suomi on sitoutunut YK:ssa ja EU:ssa luontokadon pysäyttämiseen. Se tarkoittaa, että metsien käyttöä on rajoitettava ja suojelua lisättävä, muuten luontokadon torjunta ei etene.

Suomen luontopaneelin mukaan metsiin tarvitaan satojentuhansien hehtaarien lisäsuojelua, mikäli tavoitteet halutaan saavuttaa. Suomen ympäristökeskus taas on muistuttanut, että 73% Suomen metsäluontotyypeistä on uhanlaisia, ja peräänkuuluttanut mittavia panostuksia suojelun lisäksi ennallistamistoimiin sekä “aiheuttaja maksaa”-periaatteen käyttöönottoa.

Suomi on myös asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja sitoutunut EU:n päästövähennystavoitteisiin. Tavoite on kirjattu maamme ilmastolakiin, jonka päivitys hyväksyttiin eduskunnan laajalla enemmistölle viime hallituskaudella. Tavoitteen saavuttaminen on liki mahdotonta, mikäli metsä- ja maankäyttösektorin hiilinielujen romahtamista ei lähdetä korjaamaan.

Ilmastopaneelin mukaan hakkuita tulisi rajoittaa, ja myös ympäristökeskus on linjannut, että selkein keino hiilinielujen korjaamiseksi on hakkuiden vähentäminen. Muuten “​​kuilu päästöjen ja ilmastonmuutosta hillitsevien nielujen välillä johtaa siihen, että Suomella on vaikeuksia saavuttaa EU:n kaudelle 2021–2025 asettamia ilmastovelvoitteita ja Suomen oma hiilineutraalisuustavoite on vaarassa.”

Jopa metsätalouden ääntä päätöksenteossa vahvistamaan perustettu biotalouspaneeli on linjannut, että “metsien hiilinielua ei ole mahdollista ylläpitää viimeaikaisella hakkuutasolla niin, että ilmastovelvoitteet- ja tavoitteet saavutetaan”.

Tutkijat ovat myös esittäneet, että Suomi voisi aktiivisemmin korvata metsänomistajille hiilinielujen säilyttämisestä hakkuiden sijaan.

Eikä kyse ole vain luontoasiantuntijoiden näkemyksistä. Niin OECD:n, valtiovarainministeriön kuin Talouspolitiikan arviointineuvoston talousasiantuntijat ovat korostaneet, että hiilinielujen vahvistaminen ja ilmastopolitiikan korjausliikkeiden tekeminen ovat osa kestävää taloudenpitoa. Tämä ei onnistu nykyisillä hakkuutasoilla ja metsiensuojelulla.

Ennen vaaleja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kertoi, että hän olisi valmis Metsähallituksen tulostavoitteen alentamiseen ja suojelemaan valtion vanhat metsät. Ne olisivat tärkeitä, mutta vielä hyvin vaatimattomia askeleita luontokadon torjunnassa ja metsien käytön rajoittamisessa.

Orpon puoluetoverin Eestilän lausunnon perusteella kuulostaa siltä, ettei maa- ja metsätalousjaoston neuvottelupöydästä ole tulossa tulevan hallituksen ohjelmaan edes näitä, minimitason ilmasto- ja luonnonsuojelutoimia. Se olisi asiantuntijatiedon, ja ennen kaikkea Suomen luonnon kannalta kestämätön tilanne.

Tulevan hallituksen tilannekuvalla ei yksinkertaisesti ole varaa erota asiantuntijoiden viesteistä. Tämän viikon keskiviikkona 17.5. kello 8 kokoonnumme eri luonto- ja ilmastojärjestöjen kanssa Säätytalolle muistuttamaan hallitusneuvottelujen vetäjää Petteri Orpoa siitä, että pelissä on enemmän kuin metsäteollisuuden lyhyen aikavälin voitot – nyt tarvitaan tekoja niin luontokadon pysäyttämiseksi kuin hiilinielujen pelastamiseksi.

Tule paikan päälle puolustamaan metsiä tai tägää (a)PetteriOrpo somessa, ja vaadi metsiemme suojelun lisäämistä ja hakkuille rajoja!