Luonnon monimuotoisuus

Kuudes sukupuuttoaalto on käynnissä myös Suomen metsissä. Tehometsätalous on suurin syy luontokatoon, eli Suomen metsäluonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen. Suojellaan yhdessä Suomen viimeiset arvokkaat metsät.

Orangutan Threatened by Haze in Central Kalimantan

Ongelma

Metsät ovat uhanalaisten lajien tärkein elinympäristö: jopa lähes kolmasosa kaikista Suomen uhanalaisista lajeista elää ensisijaisesti metsissä. Uhanalaistuminen on jatkunut koko 2000-luvun, ja nykyään 833 metsälajia ja 76 prosenttia metsäluontotyypeistä on uhanalaisia.

Vanhojen metsien häviäminen on suurin syy luontokadolle. Luonnonmetsien hakkaaminen ja niiden muuttaminen talousmetsiksi ja puuviljelmiksi tuhoaa uhanalaisten lajien elinympäristöjä ja kiihdyttää metsien monimuotoisuuden köyhtymistä.

Mitä teemme

Metsien suojelu on tutkijoiden mukaan yksi tärkein ja kiireisin toimi luontokadon pysäyttämiseksi. Me edistämme Suomen metsien suojelua vaikuttamalla päättäjiin, kartoittamalla suojelunarvoisia metsiä, tukemalla Saamenmaan metsien suojelua sekä pitämällä silmällä metsäyhtiöiden ja valtion hakkuita. Olemme valmiita toimimaan kun hakkuut uhkaavat suojelunarvoisia luonnonmetsiä.

Olemme onnistuneet saamaan tuhansia hehtaareja arvokasta metsää suojeluun, estäneet upeiden metsien tuhoamista, edistäneet Saamenmaan metsien suojelua ja levittäneet tietoa Suomen metsien tilasta.

Lisää aiheesta