Greenpeacen mielestä selvitystyöryhmän raportti Jäämeren radasta osoittaa, että suunnitelmat Jäämeren radasta on hylättävä lopullisesti. Rataa ei pidä merkitä Pohjois-Lapin maakuntakaavaan.

Jussa Seurujärvi vastustaa Jäämeren rataa, joka uhkaa saamelaisten poronhoitoa.

”Jäämeren rataa on haaveiltu vain herkän Arktiksen luonnonvarojen riistoon. Sitä suunniteltiin ottamatta huomioon saamelaisia, joiden perinteisiä elinkeinoja rata uhkaisi. Selvitystyöryhmän raportti on selkeä: nyt on aika panna piste tälle älyttömälle hankkeelle”, sanoo Sini Harkki, Greenpeace Nordenin maajohtaja Suomessa.

”Toivottavasti tästä otetaan opiksi. Saamelaisia koskevissa hankkeissa saamelaisia on kuultava jo suunnittelun alkaessa. Suomenkin on tunnustettava alkuperäiskansojen oikeudet, ja seuraavan hallituksen on ratifioitava alkuperäiskansojen oikeuksia käsittelevä ILO 169 -sopimus”, Harkki jatkaa.

”Selvityksen johtopäätös antaa toivoa paremmasta ja rohkaisee jatkamaan, jotta hanke saadaan lopullisesti pois päiväjärjestyksestä. Rata halkaisisi maamme ja sillä olisi tuhoisat vaikutukset meidän sekä muiden saamelaispaliskuntien poronhoidolle”, sanoo Osmo Seurujärvi, Muddusjärven paliskunnan poroisäntä.

“Jäämeren rata pitää saada nyt pois myös maakuntakaavasta. Maakuntakaavaa ajetaan ilman, että sen vaikutuksia saamelaisporonhoitoon ja -kulttuuriin on oikeasti selvitetty. Kaavoittava viranomainen Lapin Liitto on kaiken lisäksi useaan otteeseen torjunut kaava-alueen kaikkien saamelaispaliskuntien vaatimukset paliskuntakohtaisten kokonaisvaikutusten arvioinnista”, Seurujärvi jatkaa.

Saamelaistoimijat ovat vastustaneet Jäämeren rataa yhteistyössä Greenpeacen kanssa. Syyskuussa 2018 Suomen saamelaisnuoret ry, saamelainen taiteilijaryhmä Suohpanterror ja Greenpeace järjestivät sarjan mielenilmauksia suunniteltua Jäämeren rataa ja hakkuita vastaan Saamenmaalla yhdessä paikallisten yhteisöjen kanssa. Järjestäjien yhteisenä tavoitteena on suojella pohjoisia metsiä Suomen hallituksen ajamien teollisuushankkeiden vaikutuksilta.

Lisätietoja:

Sini Harkki, maajohtaja, Greenpeace Norden, puhelin 050 582 1107
Juha Aromaa, viestintäpäällikkö, Greenpeace Norden, puhelin 050 369 6202

Kuvia Jäämeren radan vastaisista mielenilmauksista