Tänään julkaistu YK:n viides maailmanlaajuinen monimuotoisuusraportti osoittaa, että luonnon monimuotoisuuden suojelulle on valtava ja kiireellinen tarve. Vuodelle 2020 asetettuja monimuotoisuustavoitteita ei ole saavutettu, ja monimuotoisuuskato on kiihtynyt. Greenpeace vaatii, että Suomi tehostaa merkittävästi toimiaan luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi.

“Hyvinvoiva ja monimuotoinen luonto on tärkein liittolaisemme kamppailussa ilmastonmuutosta ja tulevia pandemioita vastaan. Raportti osoittaa, että hallitukset ovat epäonnistuneet monimuotoisuustavoitteiden saavuttamisessa ja kiihdyttäneet monimuotoisuuskatoa. Meidän täytyy muuttaa suunta nopeasti ja tehdä systeeminen hyppäys kohti kestävää hyvinvointia”, sanoo Greenpeace Suomen maajohtaja Hanna Paulomäki.

YK:n uusi raportti korostaa, että luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi on tehtävä maailmanlaajuisesti kiireellisiä toimia. Viimeisimpien arvioiden mukaan lajien ja elinympäristöjen uhanalaistuminen on jatkunut myös Suomessa. Tämän vuoden loppuun asti voimassa olevan Suomen kansallisen biodiversiteettistrategian loppuraportin mukaan vain joka kymmenes 105 toimenpiteestä oli selvästi parantanut tai säilyttänyt luonnon monimuotoisuutta.

“Suomen on tehostettava merkittävästi toimia luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi. Ydinkysymykset liittyvät maa- ja metsätalouteen sekä metsien suojeluun. Suojelu on tällä hetkellä täysin riittämätöntä: esimerkiksi Etelä-Suomen hyvin kasvavasta metsämaasta vain alle kolme prosenttia on suojeltu”, Hanna Paulomäki sanoo.

Suomi on sitoutunut kansainväliseen 17 prosentin suojelutavoitteeseen. Ensi vuodelle siirtyneessä YK:n biodiversiteettikokouksessa Kiinan Kunmingissa sopimusosapuolet tulevat neuvottelemaan uusista, vielä tiukemmista suojelutavoitteista. Ne tarkoittavat 30 prosentin suojelutavoitetta niin maalla kuin merellä. Greenpeace vaatii, että Suomi sitoutuu tiukempiin suojelutavoitteisiin.

Lisätiedot:

Hanna Paulomäki, Greenpeace Suomen maajohtaja
040 701 8933
[email protected]

Mari Vaara, tiedottaja
040 751 7957
[email protected]