Ympäristöministeriö on tänään julkistanut esittävänsä maailman ensimmäisen tiedekansallispuiston perustamista Evon retkeilyalueelle Hämeeseen. Virkistyskäytön, tutkimuksen ja luonnonsuojelun yhdistävä ainutlaatuinen kansallispuistohanke suojelee arvokkaita metsiä ja takaa samalla monipuolisen tieteellisen tutkimuksen alueella. Hanketta ovat ajaneet niin ympäristöjärjestöt, Helsingin yliopisto, kuin paikalliset luontoyrittäjätkin.

“Tiedekansallispuistossa yhdistyvät mahtavalla tavalla luonnonsuojelu, tieteellinen tutkimus, ympäristökasvatus sekä luontomatkailu. Tämä on valtava mahdollisuus vauhdittaa tutkimuksen näkyvyyttä, uusien luontoon pohjautuvien digipalvelujen syntymistä ja monipuolista virkistyskäyttöä. Korona-aikana lähiluonto ja kansallispuistot ovat jälleen näyttäneet vetovoimansa, joten kyse on myös terveyden, hyvinvoinnin ja elävän kulttuurihistorian edistämisestä”, sanoo kansallispuistohankkeen työryhmän jäsen, Greenpeacen aktivisti ja tutkija Hanna Rosti.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa ympäristöministeriö aikoo perustaa työryhmän. Lakiehdotuksen odotetaan tulevan eduskunnan käsittelyyn aikaisintaan ensi syksynä.

“Evolla on Etelä-Suomen hienoimpia vanhojen metsien suojelualueita, mutta myös tuhansia hehtaareja metsää, jotka on nyt saatava suojeltua ja pois metsätalouden käytöstä. Toivomme, että Metsähallitus antaa kansallispuistohankkeelle työrauhan ja lopettaa toistaiseksi hakkuut retkeilyalueella”, Greenpeacen Suomen maajohtaja Hanna Paulomäki kommentoi.

Etelä-Suomen metsistä vain alle kolme prosenttia on suojeltu, ja suojelualueet ovat pirstaleisia. Tämän vuoksi suojelua tulisi lisätä myös nyt esitetyn Evon kansallispuiston lähialueilla.

“Valtion maalle perustettavan kansallispuiston lisäksi aluetta ympäröiviä suurten yhteisömetsänomistajien maita tulee suojella hakkuilta. Esimerkiksi metsäjätti UPM ja Hämeenlinnan kaupunki omistavat Evon alueella metsiä, jotka ovat suojelun kannalta erittäin tärkeitä. UPM:n avohakkuut uhkaavat uhanalaisten lajien kotimetsiä tälläkin hetkellä Evon länsi- ja pohjoisosissa”, Greenpeacen metsäasiantuntija Matti Liimatainen muistuttaa.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt

Hanna Paulomäki, maajohtaja, Greenpeace Norden
040 701 8933
[email protected]

Matti Liimatainen, metsäasiantuntija
0400 346 329
[email protected]

Juuso Janhunen, tiedottaja
040 482 5541
[email protected]

Tule mukaan! ×