Suomen saamelaisnuoret ry, Suohpanterror ja Greenpeace välittivät tänään Saariselällä Inarissa selvän viestin Pohjois-Lapin maakuntakaavan seminaariin osallistuville: Ei Jäämeren rataa. Teollisuuden tarpeisiin tarkoitettu rata ei saa lävistää Saamenmaata ja sen poronhoitoalueita. Arktisen öljyn ja kaasun ja suomalaisen puun ja sellun suurimittaista hyödyntämistä varten suunnitteilla oleva rata on vahingollinen, lyhytnäköinen hanke.

Suomen saamelaisnuoret, Suohpanterror ja Greenpeace protestoivat Jäämeren rataa vastaan Pohjois-Lapin maakuntakaavaa käsittelevän seminaarin yhteydessä Saariselällä Inarissa 27. syyskuuta 2018.

“Puolustamme maatamme ja ilmastoamme sanomalla ei Jäämeren radalle. Emme tule hyväksymään teollista rataa, joka pirstoisi maamme, tuhoaisi elämän edellytykset saamelaisaluella ja kiihdyttäisi ilmastonmuutosta. Saamelaiset ovat eläneet vuosituhansia sopusoinnussa luonnon kanssa ja aiomme myös elää tällä aluella tuhansia vuosia tästä eteenpäin yhdessä luonnon kanssa”, sanoo saamelaisaktivisti Jenni Laiti.

Greenpeace vaatii alkuperäiskansojen oikeuksien kunnioittamista. Sen lisäksi, että rata leikkaisi saamelaisten poronhoitoalueen, Greenpeacen mukaan kyse on teollisesta hankkeesta, johon ei muutoinkaan ole varaa.

“Radan tarkoitus olisi avata arktiset luonnonvarat teolliselle riistolle; helpottaa esimerkiksi kaivosten perustamista ja Suomen jo nyt liiallista metsien käyttöä. Teollinen maankäyttö lisää päästöjä ja pahentaa ilmastonmuutosta; siihen ei ole varaa”, sanoo Greenpeacen Nordenin metsäasiantuntija Matti Liimatainen.

“Ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää metsien suojelua teollisilta hakkuilta. Pohjoiseen kaavaillut uudet sellutehtaat ja niiden takia suunniteltu rata ovat järjettömiä hankkeita; bulkkituotannon takia Suomen ilmastopäästöt lisääntyisivät, vaikka niitä piti vähentää.”, Liimatainen jatkaa.

Lisätietoja:
Matti Liimatainen, metsäasiantuntija, Greenpeace Norden, 0400 346 329 (paikalla Saariselällä)
Jenni Laiti, Suohpanterror, +46 76 112 8866
Juha Aromaa, viestintäpäällikkö, Greenpeace Norden, phone 050 369 6202