Protesti Jäämeren rataa vastaan Saariselällä Lapin Liiton seminaarin avauspäivänä

Suomen saamelaisnuoret ry, Suohpanterror ja Greenpeace välittivät tänään Saariselällä Inarissa selvän viestin Pohjois-Lapin maakuntakaavan seminaariin osallistuville: Ei Jäämeren rataa. Teollisuuden tarpeisiin tarkoitettu rata ei saa lävistää Saamenmaata ja sen poronhoitoalueita. Arktisen öljyn ja kaasun ja suomalaisen puun ja sellun suurimittaista hyödyntämistä varten suunnitteilla oleva rata on vahingollinen, lyhytnäköinen hanke.