Greenpeacen aktivistit kokoontuivat lauantaina 16.9. aamupäivällä osoittamaan mieltään Metsä Groupin Äänekosken-tehtaalle, jossa yhtiö järjesti avoimien ovien päivän. Aktivistien mielestä selluyhtiöiden on sopeutettava toimintansa luonnon ja ilmaston rajoihin.

Greenpeacen aktivistit osoittavat mieltään Metsä Groupin tehtaalla Äänekoskella 16.9. Kuvaaja: Jukka Erätuli / Greenpeace
Greenpeacen aktivistit osoittavat mieltään Metsä Groupin tehtaalla Äänekoskella 16.9. Kuvaaja: Jukka Erätuli / Greenpeace

“Olemme täällä muistuttamassa, että vanhan maailman metsäteollisuuden täytyy muuttua. On kestämätöntä, että Suomen luontoa tuhlataan selluksi ja kertakäyttötuotteiksi. Hakkuita ja puun käyttöä on vähennettävä, jotta Suomen hiilineutraaliustavoite saavutetaan vuoteen 2035 mennessä ja luontokato onnistutaan pysäyttämään”, sanoo Greenpeacen metsäasiantuntija Oona Käyhkö.

Metsä Group on Suomen suurimpia selluyhtiöitä. Se käytti puuta noin 25 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2022. Tällä hetkellä metsäyhtiöiden toiminta ei ole kestävällä pohjalla: tutkijoiden mukaan liikahakkuut ovat romahduttaneet metsien hiilinielun ja köyhdyttäneet Suomen luonnon.

“Suomalaisille tutut lajit kuten hömötiainen ovat hakkuiden myötä katoamassa. Metsä Groupin ja muiden metsäyhtiöiden on lopetettava puun ostaminen suojelun kannalta arvokkaista metsistä. Myös käytetyn raakapuun määrää on vähennettävä nykyisestä. Hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi Suomen hakkuukertymän pitäisi laskea noin viidenneksellä”, Oona Käyhkö sanoo.

Vuonna 2022 Suomessa hakattiin runkopuuta 75 miljoonaa kuutiometriä. Siitä hieman alle puolet meni kuitupuuna sellukattiloihin. Liikahakkuiden takia metsiemme hiilinielu on supistunut niin paljon, että se on tehnyt tyhjäksi Suomen päästövähennykset. Nettopäästömme eivät ole vähentyneet lainkaan vuodesta 1990. Esimerkiksi Luonnonvarakeskus on arvioinut Suomen 2035 ilmastotavoitteen kannalta kestäväksi hakkuutasoksi noin 62 miljoonaa kuutiometriä, jos metsien kasvu pysyy nykytasolla. 

“Metsäteollisuus puhuu mielellään korkean jalostusarvon biotuotteista, jotka auttavat irtaantumaan fossiilitaloudesta. Todellisuudessa suomalainen metsäteollisuus nojaa edelleen bulkkituotteisiin, selluun ja kartonkiin, joiden kysyntä ja hinnat heilahtelevat suhdannevaihteluiden mukaan. Vanhan maailman metsäteollisuus ei pärjää maailmassa, jossa hakkuut on rajattava ilmasto- ja luontokestävälle tasolle. Teollisuuden on jatkossa pärjättävä vähemmällä puuraaka-aineella, eli arvonnousu on saatava jalostusarvoa, ei tuotantomääriä, kasvattamalla”, Oona Käyhkö painottaa.

Ensi viikolla Metsä Group avaa uuden sellutehtaan Kemiin. Tämä lisää puun käyttöä Kemissä vuosittain jopa 4,5 miljoonalla kuutiolla, vaikka sen täytyisi luonnon ja ilmaston vuoksi vähentyä.

Greenpeace julkaisi tänään uuden vetoomuksen, jossa vaaditaan Suomen metsäyhtiöitä sopeuttamaan toimintansa ilmaston ja luonnon rajoihin.