78 prosenttia Taloustutkimuksen kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että venäläisen energian tuonti Suomeen pitäisi lopettaa, vaikka se nostaisi polttoaineen ja muun energian hintaa.

Seitsemän mielenosoittajaa pitävät Eduskuntatalon edustalla Greenpeacen banderollia, jossa on teksti "stop fuelling war".
Ukrainan tukimielenosoitus Eduskuntatalon edustalla 08.04.2022. Kuva: Jonne Sippola / Greenpeace.

Venäläisenergian tuonnin lopettamisella on laajempi kannatus kuin Suomen Nato-jäsenyydellä, jota viime viikolla julkaistun kyselyn mukaan kannatti 76 prosenttia suomalaisista.

Tämä selviää kyselystä, jonka Greenpeace teetti ja Taloustutkimus toteutti toukokuun alkupuolella 2022. Taloustutkimuksen puhelinhaastatteluun vastasi 1001 suomalaista.

Greenpeacen ilmasto- ja energia-asiantuntijan Olli Tiaisen mukaan Suomen hallituksen on aika huomioida kansan tahto tuontienergiaa koskevassa päätöksenteossaan, kuten se kuunteli kansaa Nato-päätöksissäänkin.

”Kyselymme on selvä viesti hallitukselle. Suomi voi ja sen pitää lopettaa venäläisen energian tuonti itsenäisesti eikä odotella EU:n mahdollisia yhteisiä pakotteita”, Tiainen sanoo.

Kannatus nousee iän ja koulutustason myötä

Kysymys oli muotoiltu näin: “Pitäisikö venäläisen energian tuonti lopettaa mielestäsi kokonaan Ukrainan sodan rahoittamisen lopettamiseksi, vaikka se tarkoittaisi kuluttajille nykyistä korkeampaa polttoaineiden ja muun energian hintaa?”

Kyllä-vastausten osuus oli 78 prosenttia sekä mies- että naisvastaajien keskuudessa. 

Niistä, joiden mielestä venäläisenergian tuontia ei pitäisi lopettaa, suurempi osa oli miehiä (14 prosenttia) kuin naisia (9 prosenttia). Myös EOS-vastauksissa oli sukupuolten välillä muutaman prosenttiyksikön ero. 

Ikä ja koulutustaso korreloivat mielipiteen kanssa sukupuolta voimakkaammin: mitä enemmän ikää ja mitä korkeampi koulutus, sitä suurempi halu irtaantua venäläisenergiasta.