Greenpeacen tutkimus on jäljittänyt teollisen krillinpyyntilaivaston liikkeitä Eteläisellä jäämerellä viimeisten viiden vuoden aikana. Tutkimus paljastaa nopeasti laajenevan teollisuuden ympäristöriskit yhdellä maailman luonnontilaisimmista alueista.

Krillejä Antarktiksella. Krillit ovat alueen meriekosysteemin kulmakivi, jota teollinen kalastus uhkaa. © Christian Åslund/Greenpeace

Kalastusteollisuuden saaliina on pieni katkarapua muistuttava krilli, joka on yksi antarktisen ravintoverkon kulmakivistä. Krilli on ravintoa alueen eläimille sinivalaista jääpingviineihin. Teollisen kalastuksen saaliina krillit päätyvät krilliöljyksi, Omega-3-tabletteihin, kalankasvattamoiden rehuksi ja lemmikkien ruuaksi.

Greenpeace Internationalin raportti Licence to Krill: the little-known world of Antarctic fishing osoittaa, että teolliset kalastusalukset pyytävät krilliä valaiden ja pingviinien ruokailualueiden välittömässä läheisyydessä. Se aiheuttaa ankaraa kilpailua ravinnosta.

Kalastusalusten liiketiedot osoittavat, että alukset ankkuroituvat erityisesti suojeltujen alueiden läheisyyteen siitä huolimatta, että ankkuroituminen voi vahingoittaa merenpohjaa ja sen eläimiä.

Raportissa on myös osoitettu, kuinka saalista siirretään merellä kalastusaluksista suuriin aluksiin, joilla on takanaan pitkä lista aiempia rikkomuksia, ongelmia turvallisuudessa ja matalat ympäristöstandardit sekä jätevesien että öljyn osalta. Tällainen uudelleenlastaus heikentää tuotantoketjun läpinäkyvyyttä, ja se on usein ollut yhteydessä ympäristörikkomuksiin ja työvoiman oikeuksien polkemiseen.

“Antarktiksen krilliteollisuus esiintyy puhtoisena kuin lumi, vaikka todellisuudessa alukset imuroivat ravintoverkon kulmakiveä aivan valaiden, pingviinien ja muiden eläinten ruokailualueiden tuntumassa. Eläimet joutuvat kilpailemaan niiden kanssa ravinnosta alueella, joka on jo nyt muutoksen kourissa. Niiden ei pitäisi joutua kilpailemaan ruuasta troolareiden kanssa vain, jotta yhtiöt voivat myydä saaliinsa terveyspillereinä maailman toisella puolella”, sanoo Frida Bengtsson, Greenpeacen Antarktis-kampanjan johtaja.

“Jos krilliteollisuus haluaa olla vastuullinen, sen on pysyttävä vapaaehtoisesti poissa suojeltaviksi esitetyiltä alueilta ja tuettava näiden laajojen merialueiden suojelua Antarktiksella.”

Greenpeace vaatii krilliteollisuutta viipymättä lopettamaan kalastuksen alueilla, joiden suojelua Eteläisen jäämeren suojelukomissio harkitsee. Samoin kaikkien krillistä valmistettuja tuotteita myyvien yritysten on lakattava ostamasta aluksilta, jotka jatkavat kalastusta näillä alueilla. Suojelukomissio keskustelee suojelualueen perustamisesta lokakuussa 2018.

Greenpeace on parhaillaan kolme kuukautta kestävällä tutkimusmatkalla Antarktiksella. Matkan aikana on kerätty uutta tutkimustietoa, joka tukee käsitystä antarktisten mertensuojelualueiden tarpeellisuudesta. Greenpeace tukee 1,8 miljoonan neliökilometrin suuruisen mertensuojelualueen perustamista Weddellinmerelle sekä muita suojeluun esitettyjä alueita osana maailmanlaajuista mertensuojelualueiden verkostoa, joka kattaisi vähintään 30 prosenttia meristä vuoteen 2030 mennessä.

Raportti Licence to Krill: the little-known world of Antarctic fishing

Vetoomus antarktisen mertensuojelualueen perustamiseksi. Yli miljoona ihmistä on allekirjoittanut vetoomuksen.

Lisätietoja:

Laura Meller, Arktis- ja Antarktis-asiantuntija (FT), Greenpeace Norden, puhelin 040 180 3322
Juha Aromaa, viestintäpäällikkö Suomessa, Greenpeace Norden, puhelin 050 369 6202