Rauhanomainen mielenosoitus jatkuu Metsä Groupin Kemin sellutehtaalla. Greenpeacen aktivistit vaativat Metsä Groupia sopeuttamaan toimintansa luonnon ja ilmaston rajoihin. Poliisi on ottanut kiinni kahdeksan aktivistia iltapäivällä. Pääportilla, tehtaalle johtavalla sillalla ja toiseen puun lastaamiseen käytettyyn nosturiin kiivenneet aktivistit ovat yhä paikalla.

Greenpeacen aktivistit banderolleineen osoittivat mieltään Metsä Groupin sellutehtaalla Kemissä 25.10.2023. Kuva: Christian Åslund / Greenpeace

Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Norjasta, Puolasta, Alankomaista ja Saksasta saapuneet aktivistit osoittavat mieltään Kemin sellutehtaalla, jotta metsäteollisuus kantaisi vastuunsa luonnon monimuotoisuudesta ja ilmastosta.

“Tehometsätalous on suurin luontokadon aiheuttaja Suomessa. Metsäteollisuuden valtava kestävyysongelma ei ratkea ilman mittavaa ja tieteeseen perustuvaa lisäsuojelua. Metsäyhtiöillä olisi mahdollisuus varjella suomalaista metsäluontoa vaatimalla erityisesti vanhojen ja luonnonmetsien kattavaa suojelua, pidättäytymällä ostamasta puuta arvokkaista metsistä ja suojelemalla metsää myös itse. Lisäksi metsäteollisuuden puunkäyttöä on vähennettävä, jotta hiilinieluongelma saadaan korjattua”, Greenpeacen metsäasiantuntija Oona Käyhkö sanoo. 

Suomen metsäteollisuus lobbaa EU:ssa voimakkaasti lyhytnäköisiä intressejään. Suomen on EU:n biodiversiteettistrategian mukaisesti suojeltava kaikki luonnontilaiset ja vanhat metsät, mutta edelleen hakkuut uhkaavat toistuvasti luonnonarvoiltaan ainutlaatuisia metsiä. Hakkuista johtunut hiilinielun supistuminen uhkaa myös tehdä tyhjäksi Suomen päästövähennykset. Suomen nettopäästöt eivät ole tämän vuoksi vähentyneet käytännössä lainkaan vuodesta 1990. Kemin uusi tehdas lisää puun käyttöä vuosittain 4,5 miljoonaa kuutiometriä, vaikka hakkuita pitäisi vähentää ja metsien suojelua lisätä.

Greenpeace kerää nimiä uuteen vetoomukseen, jossa vaaditaan Suomen metsäyhtiöitä sopeuttamaan toimintansa ilmaston ja luonnon rajoihin.

Rauhanomainen mielenosoitus toteutettiin varmistaen aktivistien ja sellutehtaan työntekijöiden turvallisuus. Myös aktivistien kiinniotot sujuivat rauhallisesti.

Metsä Groupin Kemin-sellutehtaan pääportille on pystytetty viisi metriä korkea pahvista tehty pöllö kuvastamaan metsäteollisuuden toiminnan myötä uhanalaistuvia metsälajeja. Kuva: Johanna Hanno / Greenpeace