Tilastokeskus julkisti tänään hälyttävän ilmastouutisen. Maankäyttösektori on Suomessa ollut merkittävä nettonielu, mutta pikaennakon tietojen mukaan maankäyttösektorin hiilinielu muuttui vuonna 2021 ensimmäisen kerran nettopäästölähteeksi. Tilastokeskuksen julkaiseman ja Luonnonvarakeskuksen laskeman pikaennakkotiedon mukaan maankäyttösektorin nettopäästöt vuonna 2021 olivat 2,1 miljoonaa tonnia CO₂-ekvivalenttia.

Nielujen romahtamisen syitä ovat erityisesti lisääntyneet metsien hakkuut ja valtakunnan metsien inventoinnissa havaittu puuston kasvun lasku, joka on nyt huomioitu laskennassa. Viime vuonna hakkuukertymä kasvoi kymmenen prosenttia edellisvuodesta (2020).

“Tilanne on hälyttävä, etenkin kun tiedetään, että paineet kasvattaa hakkuita entisestään ovat suuret, kun Venäjän tuontipuuta korvataan, energiapuuhakkuita lisätään ja Metsä Groupin Kemin sellutehdas käynnistyy”, sanoo Kaisa Kosonen, Greenpeace Nordenin ilmasto- ja energia-asiantuntija.

“Sanna Marinin hallitus lupasi hallitusohjelmassaan vahvistaa hiilinieluja ja -varastoja lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, mutta käytännön politiikka on ollut muuta. Sen tuloksia nähdään nyt. Edes valtion omia viimeisiä suojelemattomia luonnonmetsiä ei ole saatu suojelun piiriin. Demareilla ja keskustalla on nyt ison korjausliikkeen paikka. Muuten Suomen ilmasto- ja luontotavoitteiden uskottavuudelta ja toteutukselta putoaa pohja”, Kaisa Kosonen jatkaa.

Lisätietoja:
Kaisa Kosonen, ilmasto- ja energia-asiantuntija, puhelin 050 368 8488