Tänään julkaistu raportti vyöryttää jälleen esiin uusia esimerkkejä valtion talousmetsissä sijaitsevista arvometsistä, jotka pitäisi asettaa välittömään hakkuukieltoon ja suojeluun. Metsiä kartoitti vapaaehtoisista koostuva Luonnonmetsä-työryhmä, joka on löytänyt valtion mailta luonnonmetsää jo yhteensä 58 000 hehtaaria. Alueiden suojelu edistäisi 10 prosentin tiukkaa suojelutavoitetta, johon Suomi on sitoutunut.

Vanhaa luonnonmetsää Kuhmon Halkomännikössä. Metsässä näkyy eri puulajeja, lahopuuta, metsälähde ja paljon sammalta.
Työryhmän kartoittamaa suojelematonta luonnonmetsää Kuhmon Halkomännikössä. Kuva: Risto Sauso.

“Luonnonmetsät ovat lajirikkaita vanhoja metsiä, jotka ovat luonnoltaan köyhempien talousmetsien vallitsemassa Suomessa valitettavan harvinaisia. Ne tarjoavat elinympäristöjä hakkuiden takia vähentyneille uhanalaisille lajeille, jotka eivät talousmetsissä pärjää. Siksi ne tulee suojella pysyvästi mahdollisimman pian”, sanoo Luonnonmetsä-työryhmän koordinaattori Joni-Matti Kusmin.

Työryhmä on kiertänyt valtion maita eri puolilla Suomea yli 10 000 tuntia ja löytänyt kartoituksissaan yhteensä 1400 eri luonnonmetsäaluetta. Näistä on aiemmin jo esitelty 110 esimerkkikohdetta, ja nyt uudessa raportissa esitellään 91 lisää. Metsien yhteispinta-ala on noin 58 300 hehtaaria, eli noin 1,4 prosenttia valtion talouskäytössä olevasta metsä- ja kitumaan pinta-alasta. Raportti esittelee valtion mailta tähän mennessä löytyneitä kiireisimpiä suojelukohteita saamelaisten kotiseutualueen eteläpuolella. Kartoitustyö on vielä kesken noin 30 000 hehtaarin alueella pääosin Pohjois-Lapissa, jossa työ on tarkoitus saada loppuun syksyyn 2023 mennessä.

“On todella tärkeää, että vapaaehtoiset ovat kartoittaneet valtion talousmetsiä, sillä valtion oma kartoitustyö on ollut puutteellista. Raportti osoittaa kiistatta, että valtion mailla on paljon suojelukohteiksi sopivia luonnonmetsiä nykyisten suojelualueiden ulkopuolella, vaikka Metsähallitus on pyrkinyt tämän usein kiistämään”, sanoo Greenpeacen metsäasiantuntija Matti Liimatainen.

Raportti esittää, että löydetyt metsät on laitettava välittömään hakkuukieltoon ja niiden pysyvästä suojelusta on tehtävä nopeasti päätös. 

Valtion suojeltava yli 500 000 hehtaaria metsiään

Kaiken kaikkiaan suojelemattomien luonnonmetsien määrä Suomessa on raportissa esitettyä suurempi, sillä suurin osa luonnonmetsistä sijaitsee saamelaisten kotiseutualueella. Siellä suojelemattomia luonnonmetsiä arvioidaan olevan noin 300 000 hehtaaria. Suojelemattomien luonnonmetsien kokonaismäärää kasvattavat myös valtion itse kartoittamat arvometsät, eli Metsähallituksen alue-ekologiset kohteet. Niitä ei ole suojeltu pysyvästi ja osalla niistä hakkuut ovat toistaiseksi sallittuja.

Suojelemalla nyt löydetyt luonnonmetsät, Saamenmaan suojelemattomat luonnonmetsät sekä valtion itse kartoittamat arvometsät päästäisiin hyvään alkuun 10 prosentin suojelutavoitteen saavuttamisessa.

“Luonnonmetsien suojelu on tärkeää ja kiireellistä. Samalla on kuitenkin selvää, ettei edes näiden nyt löydettyjen luonnonmetsien suojelu riitä Suomen suojelutavoitteiden toteuttamiseen. Luontokadon pysäyttäminen edellyttää moninkertaista metsien lisäsuojelua valtion mailla eli myös sellaisten heikentyneiden metsien suojelua, joissa luontoarvojen on mahdollista palata”, sanoo WWF:n johtava metsäasiantuntija Mai Suominen.

Suomi on muiden EU-maiden kanssa sitoutunut pysäyttämään luontokadon vuoteen 2030 mennessä ja suojelemaan 30 prosenttia maapinta-alastaan, josta 10 prosenttia tiukasti. Kansallisen luonnon monimuotoisuusstrategian 2035 luonnoksen mukaan valtion metsiä tulisi suojella yli 500 000 hehtaaria 10 prosentin suojelutavoitteen saavuttamiseksi.

Vanhaa luonnonmetsää Ylitorniossa. Kuvassa näkyy kilpikaarnaisia aihkimäntyjä ja keloja.
Suojelematonta luonnonmetsää Ylitorniossa. Kuva: Luonnonmetsä-työryhmä.

Melkein kaikki puolueet valtion luonnonmetsien suojelun kannalla

Raportin esittelemät metsäkohteet edustavat Suomen suojelemattomien vanhojen metsien parhaimmistoa ja ovat luontoarvoiltaan vastaavia kuin monet suojelualueet. Metsien kytkeytyneisyys olemassa oleviin suojelualueisiin on usein erinomainen, mikä nostaa niiden suojeluarvoa entisestään.

“Usein unohdetaan, että Suomi on jo nyt sitoutunut suojelemaan viipymättä ne metsät, joiden oletetaan täyttävän EU:n biodiversiteettistrategian asettamat vanhojen metsien kriteerit. Tässä niitä olisi nyt tarjolla. Tuleva pääministeripuolue kokoomus on ennen vaaleja sitoutunut näiden metsien suojeluun – seuraavan hallituksen on tehtävä siitä viipymättä päätös”, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton monimuotoisuusasiantuntija Liisa Toopakka.

Kaikki puolueet perussuomalaisia lukuun ottamatta ovat valtion luonnonmetsien suojelun kannalla. Tuleva pääministeri Petteri Orpo on selväsanaisesti sitoutunut valtion luonnontilaisten ja vanhojen metsien suojeluun. Ympäristöjärjestöt vaativat, että tuleva hallitus pitää kiinni kansainvälisistä monimuotoisuus- ja suojelutavoitteista ja päättää valtion luonnonmetsien suojelusta.

Luonnonmetsä-työryhmän työtä rahoittaa Koneen Säätiö. Ympäristöjärjestöt tukevat työryhmän työtä.

Lue ja lataa raportti täältä

Kuvia uuden raportin metsäkohteista ja Luonnonmetsä-työryhmästä vapaasti median käyttöön

Kaikki Luonnonmetsä-työryhmän raporttien 201 esimerkkikohdetta tarkkoine karttoineen ja valokuvineen löytyvät täältä

Yhteystiedot ja haastattelupyynnöt:

Joni-Matti Kusmin, koordinaattori, Luonnonmetsä-työryhmä, puhelin 040 963 2664

Matti Liimatainen, metsäasiantuntija, Greenpeace, puhelin 0400 346 329

Mai Suominen, johtava metsäasiantuntija, WWF Suomi, puhelin 050 3224 363

Liisa Toopakka, monimuotoisuusasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliitto, puhelin 050 5042 989

Luonnonmetsä-työryhmän kartoittajat Joni-Matti Kusmin ja Ari Aalto löytämässään luonnonmetsässä Äänekoskella.
Luonnonmetsä-työryhmän kartoittajat Joni-Matti Kusmin ja Ari Aalto löytämässään luonnonmetsässä Äänekoskella. Kuva: Matti Liimatainen / Greenpeace.