Lauantaina 18.3. tuhannet ihmiset ympäri Suomen marssivat luonnon puolesta ja vaativat luontotekoja tulevalta hallitukselta. Tuleva hallituskausi on ratkaiseva luontokadon pysäyttämisen, hiilinielujen pelastamisen ja ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Osana Helsingin luontomarssia kysyimme eduskuntapuolueilta kantoja seuraaviin väittämiin:

1. Suojelemme viimeiset vanhat metsät ja luonnonmetsät

2. Moninkertaistamme luonnonsuojelurahoituksen

3. Säädämme luontolain

4. Vähennämme hakkuita valtion mailla

5. Poistamme puun polton verotuen.


Puolueiden edustajat vasemmalta oikealle. Silja Borgarsdóttir Sandelin (RKP), Sari Kumin (kd.), Taneli Suomala (kesk.), Miapetra Kumpula-Natri (SDP), Maria Ohisalo (vihr), Daniel Sazonov (kok) ja Veronika Honkasalo (vas).

Hieno uutinen oli se, että kaikki puolueet, keskusta mukaan lukien, sitoutuivat monituhatpäisen yleisön edessä suojelemaan viimeiset vanhat metsät ja luonnonmetsät. Vielä maaliskuun alussa julkaistussa ympäristöjärjestöjen puoluekyselyssä RKP ja kristillisdemokraatit eivät olleet sitoutuneet viimeisten vanhojen metsien ja luonnonmetsien suojeluun. Hienoa, että muutosta parempaan on tapahtunut!


 

Vihreät, vasemmistoliitto, SDP ja RKP nostaisivat luonnonsuojelun rahoitusta

Luontomarssilla vaadimme Luontopaneelin ehdotuksen  mukaisesti luonnonsuojelurahoituksen sitomista yhteen prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Vain vasemmisto, vihreät, SDP ja RKP olivat valmiita moninkertaistamaan tai edes kaksinkertaistamaan luonnonsuojelun rahoituksen. Positiivista on kuitenkin SDP:n muutos, sillä järjestöjen puoluekyselyssä puolue ei ollut vielä valmis nostamaan vapaaehtoisuuteen perustuvien luonnonsuojeluohjelmien rahoitusta.

Kaikki muut puolueet paitsi keskusta, kristillisdemokraatit ja kokoomus säätäisivät luontolain

Maanantaina 20.3. Ympäristöministeriö julkaisi selvityksen ilmastolakia vastaavan luontolain tarpeellisuudesta. Selvityksen mukaan laki olisi tarpeen luontotavoitteiden saavuttamiseksi, ja se suosittelee jopa ilmastolakia tiukempaa luontolakia.

Luontomarssin vastauksissa vähintään ilmastolakia vastaavan luontolain säätäisivät ensi hallituskaudella kaikki muut puolueet paitsi keskusta, kristillisdemokraatit ja kokoomus. Kokoomuksen Daniel Sazonov tosin merkkasi luontolain kohdalle puolikkaan rastin.

Joka tapauksessa Luontomarssilla puolueet sitoutuivat luontolain säätämiseen vahvemmin kuin puoluekyselyssä, jossa niin RKP kuin kokoomuskaan eivät ottaneet kantaa kysymykseen luontolaista.

Keskusta ei vähentäisi hakkuita valtion mailla – kokoomuksen kanta jäi epäselväksi

Positiivista Luontomarssilla annetuissa lupauksissa oli myös se, että kaikki puolueet keskustaa ja kokoomusta lukuunottamatta ovat valmiita vähentämään hakkuita valtion mailla.

Puun polton verotuen kohtalo jäi epäselväksi

Niin Ilmastopaneeli kuin valtiovarainministeriö ovat kyseenalaistaneet puun polton verotuen. Tällä hetkellä puun polton verottomuus tarkoittaa yli 400 miljoonan euron vuosittaista tukea, jonka avulla esimerkiksi Inarin ikimetsiä poltetaan taivaan tuuliin. 

Vain vihreät ja vasemmistoliitto ovat valmiita poistamaan tämän luonnolle ja ilmastolle haitallisen tuen. Kristillisdemokraateilla eikä RKP:lla ollut kantaa puun polton verotukeen. 

SDP:n Miapetra Kumpula-Natri laittoi ruutuun vain pienen rastin, sillä SDP:llä ei Kumpula-Natrin mukaan ole kirjoitettua kantaa aiheeseen, mutta suunta on selvä ja puun poltto tullaan panemaan verolle ennemmin tai myöhemmin.  Kokoomuksen Sazonov väritti puolikkaan ruudun, joten vielä on epäselvää uskooko kokoomus valtiovarainministeriötä ja ilmastopaneelia tämän kysymyksen kohdalla vai ei.

Seuraavan hallituksen torjuttava luontokatoa

Eduskuntavaaleihin on reilu viikko. Seuraava hallitus ratkaisee pitääkö Suomi lupauksensa luontokadon pysäyttämisestä ja ilmastokriisin hillinnästä. Suomen on korjattava romahtaneet hiilinielunsa ja torjuttava metsäluontomme yhä jatkuva uhanalaistuminen. Metsiä on suojeltava merkittävästi enemmän kuin ennen ja hakkuita on vähennettävä.

Katoava luonto ei voi äänestää. Sinä voit. Käytä ääntäsi.