Valtio hakkaa arvokkaita luonnonmetsiä Suomussalmella. Hakkuut on toistaiseksi keskeytetty. Greenpeace on paikalla ja vaatii hakkuista luopumista. Karttimonjoella on paikalla myös metsien suojeluarvojen kartoittajia ja Elokapinan metsäaktivisteja. Ympäristöjärjestöt ovat nostaneet Karttimonjoen metsien luontoarvot useaan otteeseen Metsähallituksen tietoon ja vaatineet hakkuusuunnitelmista luopumista.

Hakkuuaukio Suomussalmella. Maassa lojuu runsaasti puiden runkoja.
Luonnonmetsää Suomussalmella hakkuiden jäljiltä 13.10.2021. Kuvaaja: Anton Verho / Greenpeace.

“Meillä ei ole varaa menettää enää yhtään luonnonmetsää. Valtion on lopetettava tällaiset hakkuut välittömästi”, sanoo Greenpeacen metsävastaava Matti Liimatainen paikan päällä Suomussalmen Karttimonjoella.

Valtion hakkuut luonnonmetsissä tapahtuvat samaan aikaan kun Suomen edustajat korostavat luontokadon torjunnan tärkeyttä meneillään olevassa YK:n biodiversiteettikokouksessa. Ympäristöministeri Krista Mikkonen sanoi eilen kokouspuheenvuorossaan, että “tarvitsemme kipeästi luontoa vahvemmin kunnioittavaa yhteiskunnallista muutosta” ja että “luontokadon torjunta vaatii aktiivisia toimia kansallisesti”.

“Samaan aikaan ei voida hakata luonnonmetsiä ja puhua uskottavasti luontokadon torjunnasta ja monimuotoisuuden suojelusta. Tämä on järjetöntä. Jäljellä olevien luonnonmetsien suojelu on yksi kiireellisimmistä toimista luontokadon pysäyttämiseksi”, Matti Liimatainen sanoo.

Suomussalmella nyt hakattavat Karttimonjoen metsät ovat vanhoja, luonnontilaisen kaltaisia metsiä, joissa on runsaasti lahopuuta ja uhanalaisten lajien esiintymiä. Ne ovat osa aiemmin myös Metsähallituksen kartoilla ekologisiksi yhteyksiksi merkittyä vanhojen metsien ketjua, joka yhdistää suomalais-venäläisen Kalevala-puiston suojelualueet toisiinsa.

EU:n biodiversiteettistrategian mukaan kaikki Euroopan jäljellä olevat vanhat metsät ja luonnontilaiset metsät on saatava tiukan suojelun piiriin.

Greenpeace ja Suomen luonnonsuojeluliitto ovat käyneet Metsähallituksen kanssa neuvotteluja luontoarvoiltaan arvokkaista metsäkohteista valtion mailla viimeiset kaksi vuotta. Prosessi on toistaiseksi sujunut pääsääntöisesti ilman ristiriitoja, mutta nyt tehtävistä hakkuista ei ole neuvoteltu. Hakkuiden aloittaminen maanantaina tuli ympäristöjärjestöille yllätyksenä.

Jo 21 297 ihmistä on allekirjoittanut Greenpeacen vetoomuksen, jonka luovutamme pääministeri Sanna Marinille vuonna 2022. Vetoomuksessa vaaditaan poliittisia päätöksiä viimeisten luonnonmetsien suojelemiseksi.

Tule mukaan tukemaan työtämme ja allekirjoita metsävetoomus, jossa vaadimme rajat hakkuille ja tilaa elävälle metsälle!

Ilmakuva hakkuuaukiosta Suomussalmella. Maassa näkyy runsaasti vielä keräämättömiä puunrunkoja.