Elävät metsät vai luontokato?

Allekirjoittaneita juuri nyt! Tavoite

{{targetCounter}}

{{goal}}

Valitse elävät metsät

Suomen metsiä voidaan suojella vain Suomessa. Vaaditaan rajat hakkuille ja tilaa elämälle. Pidetään huoli, että myös tulevat sukupolvet pääsevät kokemaan Suomen metsät elämää kuhisevina ja kirjavan monimuotoisina. Lähde siis mukaan puolustamaan rakkaita metsiämme.

Allekirjoittamalla hyväksyt tietosuojakäytäntömme. Lähetämme sinulle tietoa ympäristötyöstämme, uutisia metsistä ja kerromme mahdollisuuksista toimia Suomen metsien suojelemiseksi.

Signed up Goal

{{targetCounter}}

{{goal}}

Lahjoita metsätyöhön

Greenpeace on riippumaton järjestö, eli emme ota lahjoituksia vastaan yrityksiltä tai valtioilta. Siksi työ, jota teemme metsien hyväksi ei olisi mahdollista ilman uskomattomia tukijoitamme ja lahjoittajiamme. Tee siis sinäkin lahjoitus metsien hyväksi!

Metsiämme on suojeltava enemmän

Suomen metsät häviävät ja yksipuolistuvat huolestuttavaa vauhtia. Metsiemme lajeista yli 800 on jo uhanalaisia ja kaksi kolmasosaa metsiemme luontotyypeistä on luokiteltu uhanalaisiksi. Myös maamme linnut kärsivät tehometsätaloudesta. Esimerkiksi ennen yleiset lintulajimme, hömö- ja töyhtötiainen, ovat vähentyneet 2000-luvulla niin rajusti, että ne on äskettäin luokiteltu uhanalaisiksi. Vanhojen metsien väheneminen on niille kohtalokasta. Luontomme elonkirjo säilytetään vain suojelemalla riittävästi metsiä, tasaisesti ympäri Suomen.

Kaikki metsäkyselyn tulokset (2022)

Ilmastonmuutoksen kannalta asia on yksinkertainen: mitä vähemmän metsiä hakataan, sen parempi ilmastolle. Mutta ilmastokriisin keskellä metsäkansan suunta on toinen: metsiä hakataan jo nyt enemmän kuin koskaan ennen ja uusia sellutehtaita suunnitellaan. Hyvässä kasvuiässä olevat puut päätyvät sellukattilaan ja vuosikymmenten aikana niihin kertynyt hiilidioksidi vapautuu nopeasti ilmakehään. Esimerkiksi Äänekosken sellutehdas nielee hiilivarastoa vuosittain määrän, joka vastaa puolta koko liikenteen päästöistä Suomessa.

Metsissä ei ole kysymys vain puista

Tehometsätaloudelta rauhoitettuja metsiä ja maisemia tarvitsevat myös ihmiset ja elinkeinot – virkistys, retkeily, matkailu, poronhoito, sienestys ja marjastus. Jokainen luonnontilainen metsä on oma, elämää sykkivä maailmansa. Hakkuiden tilalle istutettu puupelto ei korvaa menetettyä luonnonmetsää. Meidän on mahdollista säilyttää elävät metsät tuleville sukupolville, mutta meidän on toimittava nyt! Vaaditaan rajat hakkuille ja tilaa elämälle.