Vil du gjøre mer?
#Klimasøksmål #Olje Klimasøksmålet: Ja til et oljefritt Arktis!

Klimasøksmålet er historisk. Greenpeace og andre miljøorganisasjoner møter staten i Høyesterett 4. november 2020. Les våre artikler om klimasøksmålet

Vær med ×

Equinor leter nå etter olje langt nord i Barentshavet, i lisenser som er omfattet av vårt klimasøksmål. Dette er lisenser vi mener er grunnlovsstridige. I tillegg fortsetter de å kaste bort penger og ressurser på dyre og unødvendige prosjekter i utlandet. Vi har foreslått for Equinors generalforsamling at Equinor stanser all planlagt aktivitet i nye, umodne og særlig verdifulle og sårbare områder som Barentshavet og Australbukta.

Du kan hjelpe oss ved å gi oss fullmakt til å stemme på vegne av deg på generalforsamlingen. Fyll ut dette skjemaet og send til martin.[email protected], så stemmer vi på vegne av deg på vårt forslag.

Forslaget i sin helhet kan du lese her:

Forslag til sak for diskusjon og votering på Equinors generalforsamling 2019I henhold til Lov om allmenaksjeselskaper, III. Innkalling til generalforsamling § 5-11. Aksjeeieres rett til å få saker behandlet på generalforsamlingen, ber vi herved om at følgende sak inkluderes i agendaen for diskusjon og votering under selskapets kommende generalforsamling 15. mai 2019:

“Selskapets planer om oljeboring i helt nye områder, umodne områder og områder med høy økologisk verdi og sårbarhet, er ikke i aksjeeiernes langsiktige interesser.

Ettersom vi må halvere de globale klimagassutslippene innen 2030 for å unngå global oppvarming på mer enn 1,5 grader, ber disse aksjeeierne selskapet om å avstå fra olje- og gassaktiviteter i helt nye områder (som Australbukta), umodne områder (som Barentshavet sørøst) og områder av høy økologisk verdi eller sensitivitet (for eksempel sårbare marine økosystemer (VME)).

Slike prosjekter medfører både omdømmerisiko og krever vesentlige kapitalutgifter. Investeringene er ikke i aksjeeiernes interesser, og medfører en uakseptabel finansiell risiko for vårt selskap.”

Definisjon av helt nye områder: Nye områder der det ikke tidligere har foregått oljeproduksjon. Et eksempel på dette er Australbukta, hvor det ikke har vært tilfeller av offshore petroleumsproduksjon, og regionen inneholder et sammensatt og uberørt marint liv og miljø av stor økologisk verdi.

Definisjon av umodne områder: Områder med manglende infrastruktur, og/eller lite kunnskap om geologien, og/ eller har store tekniske utfordringer. Et eksempel på dette er de nordlige og østlige delene av de åpnede områdene i Barentshavet.