I 2017 møtte Greenpeace, Natur og Ungdom og Besteforeldrenes klimaaksjon den norske staten i retten fordi Norge leter etter olje i Arktis. Vi tapte i tingretten, men har anket saken, og 5. november går startskuddet for neste runde i Borgarting lagmannsrett. Vi gleder oss til å fortelle sannheten om Norges oljeboring!

Vi mener utvinningen av olje er grunnlovsstridig i klimakrisens tid. Fordi vi selger norsk olje til utlandet, er Norge verdens sjuende største eksportør av karbondioksid. Vi mener Norge må ta ansvar for norsk olje, og at politikerne må ta det ansvaret. Å bore etter olje i en tid hvor vi for lenge siden burde funnet andre løsninger, er håpløst, trist og fullstendig uansvarlig.

Grunnlovens § 112 slår fast at staten har ansvar for å sikre framtidige generasjoner et levelig miljø. Vi går til sak for å sørge for at den retten blir ivaretatt, på vegne av barn, unge og framtidige generasjoner. Vi har allerede funnet mer olje enn vi kan brenne hvis vi skal nå målene i Paris-avtalen. Det er ansvarsløst å lete etter mer, og vi skal kjempe for at Norge slutter å lete etter ny olje.

For at vi skal klare å levere en sterk sak i retten i november er vi helt avhengig av din støtte. Vi er midt i en klimakrise, og å vinne fram har aldri vært viktigere. Derfor har vi nå lansert en ny kronerullingskampanje for klimasøksmålet.

Du kan støtte oss her!