Greenpeace aksjonerer mot gamle oljeinstallasjoner som Shell har dumpet i Nordsjøen utenfor Shetland. – Havet er ikke en søppelplass, mener Greenpeace.

Greenpeace-aktivister fra Nederland, Tyskland og Danmark gikk i dag om bord på to oljeplattformer på Brent-feltet i Nordsjøen for å protestere fredelig mot Shells planer om å forlate konstruksjonene til havs. Klatrerne kom med skipet Rainbow Warrior og hang opp bannere på Brent Alpha og Bravo med tekstene “Shell, clean up your mess!” og “Stop Ocean Pollution”.

– Havet er ikke en søppelplass, og vi forventer at Shell og alle andre selskaper rydder opp avfallet sitt, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

Ifølge Shell planlegger selskapet å forlate deler av fire Brent-oljeplattformer til havs med til sammen 640 000 kubikkmeter oljeholdig vann og 40 000 kubikkmeter oljeholdige sedimenter. Det er mer enn 11 000 tonn olje som risikerer å lekke ut i miljøet rundt.

For nesten 25 år siden tok Greenpeace den samme kampen i forbindelse med at Shell ville dumpe Brent Spar til havs, noe som førte til at Shell måtte demontere oljekonstruksjonen på land. Kampanjen førte også til OSPARs beslutning om å forby dumping av oljeinstallasjoner i Nordøst-Atlanteren i 1998.

– Shells planer er en skandale og i strid med internasjonale avtaler for å beskytte miljøet. Med klimakrise, tap av biologisk mangfold og utryddelse av arter, trenger vi sunne hav mer enn noen gang. Å forlate tusenvis av tonn olje i aldrende betong vil før eller siden forurense havet. Shell må stoppes. Vi oppfordrer OSPAR-regjeringene til å beskytte havet og ikke gi etter for press fra selskapene, sier Christian Bussau, Greenpeace-rådgiver ombord i Rainbow Warrior.

Norge støtter Shells ønske om å la konstruksjonene stå, og det ser ut til at Shell får dispensasjon fra den britiske regjeringen. Men både Tyskland, Nederland og EU-kommisjonen krever at Shell må rydde opp. Tyskland har bedt om et eget OSPAR-møte om saken den 18. oktober i London. 

– OSPAR-forskriftene slår fast at havet ikke er dumpingplass for miljøødeleggende avfall, og disse forskriftene må vi følge. Hvis Shell får dumpe oljeinstallasjonene sine, vil det skape en farlig presedens ettersom mange plattformer vil måtte ende livet i løpet av nær fremtid, sier Pleym.

Greenpeace har sendt brev til norske myndigheter med oppfordring om at Norge motsetter seg planene til Shell. Både SV og Rødt har engasjert seg i saken.

– Nå forventer vi at Norge snur og fordømmer Shells planer, samtidig som Norge må stille krav til aktørene på norsk sokkel om å rydde opp. Norge har tjent seg søkkrike på olje. Da må regjeringa være tydelige på at oljeindustrien selvsagt må ta ansvar for å rydde opp etter seg, sier Pleym.

Norge står snart som vertskap for den store, internasjonale konferansen Our Ocean.

– Om ikke regjeringa er tydelige på behovet for mer havvern og oljeindustriens ansvar for friske hav, blir Our Ocean en pinlig tilstelning, sier Pleym.

———————-

Bilder fra aksjonen kommer her etterhvert: 

https://media.greenpeace.org/collection/27MZIFJ8F4WZV

Leder i Greenpeace Norge, Frode Pleym, kan nås på nr 973 073 78.