Tirsdag lanserte olje- og energiminister Sylvi Listhaug 69 nye oljelisenser gjennom TFO 2019. Greenpeace ber nå Solberg stanse de nye oljelisensene.

På Oljeindustripolitisk Seminar 2020 i Sandefjord lanserte Listhaug 69 nye oljelisenser gjennom TFO-ordningen. Greenpeace mener de nye lisensene strider med Norges forpliktelser til Parisavtalen.

– Som Solberg poengterte i nyttårstalen sin, er 2020 det året Parisavtalen blir gjeldende. Det er da skammelig at noe av det første Norge gjør, er å kaste nye oljelisenser etter den klimafiendtlige oljeindustrien, sier Halvard Raavand, kampanjeleder i Greenpeace Norge.

For å vise at Norge tar Parisavtalens forpliktelser på alvor, ber Greenpeace Solberg om å trekke tilbake de nye oljelisensene.

– Det burde være unødvendig å minne Solberg på at Norge har forpliktet seg til å gjøre det vi kan for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Verden har allerede funnet mer olje enn vi kan forbrenne, og vi ber derfor Solberg skrote de nye oljelisensene, fortsetter Raavand

Utdelingen innebærer 69 nye oljelisenser i Barentshavet, og kommer på tross av at Riksrevisjonen i fjor rettet kritikk mot oljevernberedskapen i nord.

– At regjeringen fortsetter å pøse ut nye oljelisenser i nord når oljevernberedskapen der oppe er sviktende, viser bare at de setter profitt foran både klima og sårbar natur, avslutter Raavand.