Årlig kan 4,5 millioner dødsfall tilskrives luftforurensningen fra forbrenningen av fossile brensler. Og forurensningen koster verden svimlende 8 milliarder dollar – nesten 74 milliarder norske kroner – hver dag.

Dette kommer fram i en fersk rapport  fra Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) og Greenpeace Sørøst-Asia. Rapporten er den første i sitt slag som vurderer de globale kostnadene for luftforurensning fra fossile brensler.

– Luftforurensning er en trussel for helsa og økonomien vår. Hver år dreper luftforurensning fra fossile brensler millioner av mennesker, øker risikoen for slag, lungekreft og astma og koster oss billioner av dollar, sier rådgiver Minwoo Son i Greenpeace Sørøst-Asia.

Forskningen anslår at forurensningen leder til økonomiske tap på 2,9 billioner dollar hvert år, omtrent 3,3 prosent av global BNP. 

40 000 barn dør på grunn av svevestøv

Her er noen av konsekvensene av forbrenningen av fossile brensler:

  • Det anslås at 40 000 barn dør før de fyller fem år fordi de eksponeres for svevestøv fra fossile brensler, primært i lavinntektsland.
  • Nitrogendioksid, et biprodukt av brenningen av fossile brensler i kjøretøy, kraftverk og fabrikker, er knyttet til omtrent fire millioner nye tilfeller av astma hos barn hvert år. Omtrent 16 millioner barn over hele verden lever med astma på grunn av eksponering fra forurensningen fra nitrogendioksid fra fossile brensler.
  • Forurensning fra svevestøv (PM2.5) fra fossile brensler kan knyttes til rundt 1,8 millioner dager med sykefravær fra jobb hvert år over hele verden. Vi snakker her om økonomiske tap på 101 millioner dollar hvert år.

Fossile brensler koster 10 000 per nordmann i året

Det er USA, fastlands-Kina og India som bærer de største kostnadene for luftforurensning fra fossile brensler.  For Kina koster det 900 milliarder dollar hvert år, for USA 600 milliarder og for India 150 milliarder dollar årlig, ifølge rapporten.

Norge er også nevnt i rapporten, hvor det anslås at luftforurensning koster over 10 000 kroner per innbygger per år.

Minwoo Son i Greenpeace Sørøst-Asia er tydelig:

– Dette er et problem vi vet hvordan vi skal løse. Vi må gå over til fornybare energikilder, fase ut diesel- og bensinbiler og bygge ut offentlig transport. Vi må ta hensyn til hva fossile brensler faktisk koster, ikke bare for planeten, men for helsa vår, sier han.

Skriv under for ren luft her

Les hele rapporten her

Støtt vårt arbeid for ren luft verden over her