Urgenda har i dag vunnet frem på alle punkter i ankedomstolen i klimasøksmålet mot Nederland

Ankedomstolen i Haag i Nederland har i dag opprettholdt dommen i “Urgendasaken” mot den Nederlandske stat, som slår fast at regjeringen i Nederland må kutte klimagassutslipp med minst 25 prosent innen 2020 for å overholde sine klimaforpliktelser.

Dommen er en stor seier for verdens klima og viser at når politikerne ikke holder seg innenfor lovens rammer, også når det gjelder å kutte klimagassutslipp, så kan vi gjennom domstolene sørge for at hensynet til fremtidige generasjoner og de som rammes av klimaendringene blir hørt.

Sett i lys av den hardtslående klimarapporten som kom fra FNs klimapanel denne uken, er dommen avgjørende og vil mest sannsynlig bety at flere kullkraftverk i Nederland må stenge. Vi venter i spenning for å se hvordan den nederlandske staten vil reagere på dommen.

Over 1000 klimasøksmål pågår allerede rundt i verden, mange av dem er inspirert av nettopp Urgenda-saken.

29. Oktober starter rettssaken Juliana v. United States, hvor 21 unge mennesker krever at Trump administrasjonen gjør mer for å løse klimakrisa og argumenterer med at amerikanske myndigheter ikke har lyktes i å beskytte amerikanere mot skadene klimaendringene vil føre til.

I November neste år fortsetter klimarettssaken i Norge mot 23. Konsesjonsrunde i Borgarting Lagmannsrett

Her kan du lese hele dommen på engelsk