Respons Analyse har på oppdrag fra Greenpeace gjennomført en spørreundersøkelse om folks syn på krisepakkene til oljeindustrien og grønn omstilling. Undersøkelsen viser at flertallet støtter strengere klimatiltak, større krisepakker til grønn omstilling og at oljeindustrien ikke gis skattemessige særfordeler.

Hele 60 % mener at oljeindustrien ikke burde fått større skattefordeler enn annet næringsliv.

– Dette er svært gledelige og oppsiktsvekkende resultater. Velgerne vil tydeligvis ha mer klimahandling og fart i det grønne skiftet og gir marsjordre til politikerne om å iverksette strengere klimatiltak, samtidig som de må slutte å favorisere oljeindustrien gjennom særegne skattefordeler verdt milliarder av kroner. Derfor er det utrolig trist å se at stortingsflertallet lar seg diktere av oljenæringen, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

Undersøkelsen ble lansert samme dag som Stortinget vedtok en omstridt krisepakke til oljenæringen. Greenpeace reagerer kraftig på politikernes knefall for oljeindustrien og mener at stortingsflertallet handler på tvers av flertallet i befolkningen.

– Vi ønsker å sette søkelys på at de enorme oljesubsidiene som nå vedtas i Stortinget vil resultere i klimafiendtlige og potensielt ulønnsomme oljeprosjekter. Vi får ikke en troverdig satsing på fornybart så lenge vi kaster skatteletter og -utsettelser i 100-milliardersklassen etter oljenæringen, sier Pleym.

Finansdepartementet har også advart mot krisepakkeforslaget, og skrev at «selskapene ville få sterke insentiv til å gjennomføre ulønnsomme investeringer» hvis det ble vedtatt.

Resultatene fra undersøkelsen viser et varierende flertall som er enige i at

1) det iverksettes like inngripende tiltak for å begrense klimakrisen som det har blitt for koronakrisen

2) det burde gis mer penger til grønn omstilling i krisepakkene

3) oljeindustrien ikke burde få større skattefordeler enn andre industrier

Flertallet er størst i aldersgruppen under 35.

– Det er kanskje ikke så overraskende at det er den yngre generasjonen som er mest enige med oss. Samtidig viser undersøkelsen veldig klart at dersom fossilpartiene Ap, Høyre og Sp vil tiltrekke seg yngre velgere, må de fornye politikken sin og sette klima og grønne arbeidsplasser foran olja, sier Frode Pleym.

Skala for spørsmålene: 1-6, hvor 1 er svært uenig og 6 er svært enig, samt vet ikke.

Spørsmål 1: Jeg mener politikerne burde gjennomføre like inngripende tiltak for å begrense den pågående klimakrisen, som de har gjort med koronakrisen

Svar: 48 prosent enige, mot 46 uenige. Når brutt opp i aldersgrupper, er 63 prosent av de under 35 år enige i at det burde innføres like inngripende tiltak for klima som for korona.

Spørsmål 2: I krisepakkene som rulles ut i forbindelse med korona mener jeg at politikerne burde gi mer midler til grønn omstilling av hensyn til klima og arbeidsplasser

Svar: 56 prosent er enige i at det burde blitt gitt mer midler til grønn omstilling, mot 38 prosent som er uenige. Igjen er enigheten størst i aldersgruppen under 35, hvor 64 prosent er enige.

Spørsmål 3: I krisepakkene som rulles ut i forbindelse med korona mener jeg at politikerne ikke burde gi større skattefordeler til oljeindustrien enn annet utsatt næringsliv i Norge

Svar: 60 prosent er enige i at oljeindustrien ikke burde fått større skattefordeler enn annet næringsliv. Her er 33 prosent uenige. Også her ser man at de unge er mer enige i påstanden.

Les rapporten her.