En ny spørreundersøkelse viser at et klart flertall av befolkningen i Norge vil stanse oljeletingen i Arktis av hensyn til klima og miljø. Av de som har tatt stilling til saken, støtter også flertallet en dom i Høyesterett som sier at olje- og gassproduksjonen må begrenses av hensyn til klima.

I en spørreundersøkelse gjennomført av Respons Analyse på oppdrag fra Greenpeace kommer det fram at et klart flertall av befolkningen mener Norge bør slutte å lete etter ny olje og gass i Arktis av hensyn til miljøet. Undersøkelsen er gjennomført i starten av desember 2020, med 1007 respondenter fra hele landet mellom 16 og 89 år.

Undersøkelsen viser at folk, og unge spesielt, ønsker å ta mer hensyn til miljøet og begrense oljeletingen i Arktis.

  • 60 prosent mener at oljeletingen i Arktis bør opphøre av hensyn til sårbar natur (20 prosent er uenige, resten har ikke tatt stilling eller vet ikke)
  • 53 prosent mener oljeletingen i Arktis bør opphøre av klimahensyn (25 prosent er uenige, resten har ikke tatt stilling eller vet ikke)
  • Blant de som kjenner til klimasøksmålet fra før er andelene som er enige i samtlige utsagn signifikant høyere

LES OGSÅ: Valget 2021: Norge må stanse leting etter ny olje og gass

Flere yngre vil la oljen ligge

Det er et solid generasjonsskille der de yngre i mye større grad enn de eldre vil la oljen i Arktis ligge av hensyn til miljø og klima. Blant de spurte under 35 år vil hele 71 prosent la oljen ligge av hensyn til sårbar natur. Tallet er 78 prosent for aldersgruppa 16 til 24 år.

– Norsk oljepolitikk er i utakt med folket. Flertallet vil la oljen ligge av hensyn til klimaet og det sårbare dyre- og plantelivet i Arktis. Likevel lyste regjeringen nylig ut en rekke nye oljelisenser langt nord i Barentshavet. Det er våre barn og unge som må leve med vår generasjons herjinger med miljøet, og de krever at vi tar ansvar og kutter produksjonen av miljø- og klimafiendtlig olje, sier Aud Hegli Nordø, kommunikasjonssjef i Greenpeace Norge.

LES OGSÅ: «Norsk olje er miljøvennlig» og ni andre oljemyter

Olje vs. miljø og klima

Siden 2016 har Greenpeace og Natur og Ungdom, med flere andre støttespillere, ført et klimasøksmål mot staten for å dele ut nye oljelisenser i Barentshavet. Miljøorganisasjonene mener nye oljelisenser bryter med den grunnlovsfestede retten til et levelig miljø. Høyesteretts høring av klimasøksmålet ble ferdig i november, og en dom er ventet om kort tid. Over halvparten av befolkningen (55 prosent) kjenner til klimasøksmålet.

I spørreundersøkelsen er det stilt spørsmål om “Det er riktig med en dom i Høyesterett som sier at olje- og gassproduksjonen må begrenses av hensyn til klima”. 44 prosent er enige, 32 prosent er uenige og resten har ikke tatt stilling eller vet ikke. Blant de under 35 år er 55 prosent enige, mot 22 prosent uenige.

– Det er fantastisk å se at flesteparten av de som har tatt stilling til saken, er enige med oss i at domstolene må sette en grense for oljeindustrien for å ta vare på klimaet. Både politikerne og dommerne i Høyesterett bør merke seg den store støtten som vår sak har i samfunnet, sier Nordø.

Her er spørreundersøkelsen.