Aerial photo of coal fired power station Niederaussem near Bergheim in the Rhenish lignite mining area. Steam coming out of cooling towers. Power Station is owned by RWE Power AG.Luftaufnahme des Braunkohlekraftwerks Niederaussem, ein von der RWE Power AG mit Braunkohle betriebenes Grundlastkraftwerk in Bergheim-Niederaussem,  im Rheinischen Braunkohlerevier. Dampf steigt aus Kuehltuermen auf.

En ny rapport fra Greenpeace og Urgewald avslører at Statens pensjonsfond fortsatt har 77 milliarder kroner i kullselskaper. Dette til tross for at Stortinget har vedtatt at fondet skal være kullfritt.

En ny gjennomgang Greenpeace har gjort sammen med den tyske organisasjonen Urgewald, viser at Statens pensjonsfond utland, eller Oljefondet, eier aksjer for 77 milliarder kroner i 57 ulike kullselskaper. Det er selskaper som tyske RWE, som utvinner brunkull og eier kullkraftverk over hele Europa, og sveitsiske Uniper som bygger nye kullkraftverk verden over. Rapporten legges fram under en høring på Stortinget fredag 6. Mai.

“Det er både sjokkerende og urovekkende at Oljefondet fortsatt eier kull-aksjer for så mye penger. Kullkraft er den mest klimaskadelige av alle energikilder, og skal vi unngå totalt klimahavari, kan det ikke bygges ett eneste nye kullkraftverk. Tvert imot må vi så fort som mulig fase ut all kullkraft,” sier leder i Greenpeace Norge, Truls Gulowsen.

“Skal verden har noe som helst mulighet til å nå togradersmålet, kan vi ikke bygge nye kullkraftverk. Derfor bør Oljefondet følge etter andre finansaktører som Allianz, AXA, Generali og Storebrand og stramme inn sine forvaltningsregler, slik at Norge ikke finansierer nye kullkraftverk”, sier Heffa Schücking i den tyske organisasjonen Urgewald

Smutthull må tettes

Det var i 2015 Stortinget vedtok at Oljefondet skulle kvitte seg med alle aksjer i selskaper som hadde en stor andel av virksomheten sin i kullgruver eller kullkraftverk. Vedtaket vakte oppsikt over hele verden og inspirerte også andre finansselskaper og pensjonsfond til å gjøre det samme.

Siden den gang har Oljefondet solgt seg ut av 69 selskaper det regner som kullselskaper. Men Greenpeace sin gjennomgang viser altså at Oljefondet fortsatt har en stor jobb å gjøre. Siden 2015 har flere store finansselskaper vedtatt langt strengere regler for investeringer i kull, enn det Oljefondet har.

Hvordan er det mulig? Årsaken er flere smutthull i regelverket for forvaltningen av
Oljefondet som gjør at Oljefondet kan investere i kraftselskaper som både eier og bygger
nye kullkraftverk. Forutsetningen er at omsetningen deres i kullkraft er mindre enn 30 prosent av selskapets totale omsetning. Dette har fått noen merkelige utslag. Små selskaper som eier få kullkraftverk blir kastet ut av fondet, mens store energiselskaper som bruker de økonomiske musklene sine til å ødelegge klimaet og bygge nye store kullkraftverk over hele verden, beholdes i porteføljen.

Stiller tre krav

– Det var viktig og riktig av Stortinget å trekke Oljefondet ut av kull. Men nå er det på tide å stramme inn reglene. Denne våren behandler Stortinget stortingsmeldingen om Oljefondet, noe som gir Stortinget en gyllen mulighet til å rette opp feilene som finnes i forvaltningsreglene, sier Gulowsen.

Sammen med WWF og Framtiden i våre hender (FIVH) stiller Greenpeace tre krav til innskjerpelser:
1) Oljefondet må ut av alle selskaper som bygger nye kullkraftverk med en planlagt kapasitet på mer enn 1 Gigawatt.
2) Oljefondet må ut av alle selskaper som produserer mer enn 20 millioner tonn kull i året (forbrenning av så mye kull gir i praksis større årlige utslipp enn hva nasjonen Norge har).
3) Oljefondet må ut av alle selskap som har mer enn 30 prosent kullkraft i energimiksen sin.

“Det er i dag like åpenbart som det var i 2015 at Oljefondet ikke burde sette pengene våre i
kullselskaper. Nå må Stortinget sørge for at Oljefondet blir helt, og ikke bare halvveis kullfritt,om ikke Venstre og regjeringen kommer dem i forkjøpet,” avslutter Gulowsen.

Les vårt høringsinnspill med forslag til hvordan Stortinget kan justere kullkriteriet for å kaste ut de resterende 77 milliardene investert i kull.

Les mer om rapporten i Dagbladet.

Støtt oss i kampen for et kullfritt Oljefond – Vipps til 508995