Greenpeace reagerer kraftig på at regjeringa lyser ut oljelisenser langt nord i Arktis mens verden står midt i en klimakrise.

19. november lyste Olje- og energidepartementet ved Tina Bru ut 136 nye oljeblokker gjennom 25. konsesjonsrunde. 125 av disse oljeblokkene ligger i Barentshavet, mens 11 ligger i Norskehavet.

Greenpeace mener det er helt vanvittig å være vitne til regjeringens strutsepolitikk. Midt i en klimakrise velger regjeringen å legge til rette for mer olje i våre sårbare nordområder, som i tillegg kan koste skattebetalerne dyrt.

– Det er flaut å være norsk i dag. Med denne utlysningen kan Solberg-regjeringa bare glemme å fremstille Norge som en grønn foregangsnasjon av noe som helst slag. Olja har gått regjeringa til hodet, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

Klimasøksmål over olje i Arktis

Utlysningen kommer samtidig som Høyesterett er i gang med å skrive en dom i klimasøksmålet og at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite venter på svar fra Olje- og energidepartementet i forbindelse med oljeskandalen som ble avdekket av klimasøksmålet.

– Vi har nettopp lagt bak oss et klimasøksmål i Høyesterett over oljelisenser i Arktis. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite venter fortsatt på svar på en rekke spørsmål de har sendt regjeringa om oljeutvinning i nord. Det er helt utrolig at regjeringa prioriterer å lyse ut 136 nye oljeblokker i denne situasjonen, sier Pleym.

I forkant av utlysningen var det en høringsrunde på de 136 oljeblokkene. Denne kalte Greenpeace og en rekke andre miljøorganisasjoner et spill for galleriet og avsto fra å kommentere. Det blir bekreftet av denne utlysningen, hvor de miljøfaglige rådene fra statens egne institutter og direktorater har blitt grovt overkjørt av regjeringen. En gjennomgang viser at 60 prosent av de utlyste blokkene ligger i det Miljødirektoratet vurderer som særlig verdifulle og sårbare områder.

– De nordligste oljelisensene ligger nord for det fagfolkene mener er total utbredelse for iskantsonen. Denne naturen er veldig sårbar for oljesøl, og det er uforståelig at regjeringa så åpenbart gir blaffen i naturen. Det er også helt på trynet at man gir grønt lys for oljeleting så nært fiskefeltene på Mørebanken, sier Pleym.

Ikke hensyn til klima eller økonomi

I høringen advarte Miljødirektoratet også mot at regjeringen ikke hadde tatt hensyn til klimarisikoen og heller ikke utredet de samfunnsøkonomiske konsekvensene ved nye letefelt. I høringsinnspillet pekte direktoratet på at nye olje- og gassfelt i Barentshavet kan bli lønnsomme for oljeselskapene, men ikke for samfunnet.

Denne problemstillingen har ikke blitt tatt tak i av regjeringen i forkant av utlysningen, og oljeleting i Barentshavet risikerer nå å bli et tapssluk for Norge. Det viser at noe er pill råttent i norsk oljepolitikk. Avgjørelsene om å lyse ut nye oljelisenser er verken basert på hensyn til verdens klima eller landets økonomi. At skattebetalerne kan tape milliarder på oljeutvinning er selvsagt relevant.

– At regjeringa nå lyser ut nye lisenser, viser at de ikke har innsett alvoret. Dette er skjødesløst og en direkte hån mot de som skal vokse opp her i landet de neste tiårene, sier Pleym.

LES OGSÅ: «Norsk olje er miljøvennlig» og ni andre oljemyter