Aktivister fra Greenpeace Norden utfører en fredelig aksjon til sjøs for å protestere mot at russisk olje fremdeles fraktes gjennom Østersjøen og finansierer krigen i Ukraina.

Østersjøen, sørøst for Langeland – 15 Greenpeace-aktivister har tidlig lørdag morgen på fredelig vis prøvd å blokkere et stort russisk tankskip, SCF Baltica, som frakter olje fra Russland til Belgia. Med kajakker, gummibåter og svømmere forsøkte aktivistene å få tankskipet til å ankre opp eller snu. Med seg hadde de bannere med tekstene “Stop fuelling the war” og “Oil fuels war”.

Dette er andre dag på rad at Greenpeace har protestert mot den jevne strømmen av oljetankere som frakter russisk olje gjennom danske farvann. Også på fredag seilte aktivistene ut i protest mot et annet stort tankskip med russisk olje. Begge tankerne trosset protesten og kjørte utenom aktivistene.

Greenpeace krever at europeiske land umiddelbart stanser all import av russisk olje og gass, samt at bruken av alle fossile brensler raskt fases ut av hensyn til klima og menneskerettigheter.

Norske Eli Matvik er blant Greenpeace-aktivistene som deltok i protestene fra en kajakk. Matvik mener Norge må ta ansvar.

 – Norske politikere må slutte å bruke krigen i Ukraina som et påskudd for å lete etter mer norsk olje og gass. Mer energieffektivisering og fornybart er det som må til.

– Politikerne har lenge visst at olje og gass er usikre og ustabile energikilder, som er spesielt sårbare for geopolitikk. Men de har gjort lite. Russlands invasjon understreker at det haster med en grønn og rettferdig omstilling i Norge og resten av Europa.

Europa anslås å bruke opptil 285 millioner dollar på russisk olje hver dag, noe som direkte bidrar til å finansiere Putins krigføring. Tankskipet SCF Baltica er eid av det russiske shippingselskapet Sovcomflot og seiler fra Vysotsk i Russland til Antwerpen i Belgia, med planlagt anløp 22. mars. Skipet frakter 85.000 tonn russisk tungolje til en verdi av 506 millioner kroner.

– Mens folk lider i Ukraina og folk i Russland og rundt i verden tar til gatene med en bønn om fred, fortsetter den russiske olje- og gasseksporten til Europa. Fossile brensler bidrar til å finansiere Putins krig. Om vi ønsker fred, må Europa umiddelbart stanse importen av russisk olje og gass, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

Greenpeace krever at europeiske land umiddelbart stanser all import av russisk olje og gass, som finansierer Putins krig, samt at bruken av alle fossile brensler raskt fases ut av hensyn til klima og menneskerettigheter.

En ny sporingstjeneste lansert av Greenpeace viser at minst 189 supertankere har fraktet olje og gass fra Russland siden invasjonen av Ukraina begynte 24. februar. Minst 88 av disse var på vei til europeiske havner. Til tross for at noen land nekter russiske fartøy adgang, fraktes russisk last likevel inn med skip registrert i andre land. På grunn av sanksjoner, er skip fra Sovcomflot svartelistet av USA, og kan heller ikke legge til land i Canada og Storbritannia.

– Denne krigen er, som så mange kriger før den, finansiert og muliggjort av fossil energi. Samtidig har EUs plan om å fase ut russisk gass med to tredjedeler i løpet av 2022 vist oss hvor raskt en omstilling kan skje. Vi har de fornybare løsningene som trengs. Nå må de bare rulles ut, sier Pleym.

Pressebilder fra aktiviteten tilgjengelig her.

Mer bakgrunn

Motstand mot russisk import har ført til flere fredelige protester rundt i Europa. Greenpeace Frankrike har konfrontert et russisk gasstankskip til sjøs, og aktivister fra Greenpeace Tyskland malte budskap mot kull og krig på et skip lastet med 100 000 tonn russisk kull i det det nærmet seg havna i Hamburg. Aktivister fra Greenpeace Finland malte tilsvarende budskap på godstog som fraktet russisk kull gjennom Finland. Havnearbeidere i Frankrike, Storbritannia og Nederland har nektet å losse av tankskip som har anløpt fra Russland. Torsdag vedtok den svenske havnearbeiderforeningen å blokkere skip med russisk tilknytning.

Russland er den største eksportøren av fossile brensler til EU. I 2019 kom 40 prosent av EUs gassimport fra Russland. 25 prosent av all importert råolje kom fra Russland, samt nesten halvparten av alt importert kull. EUs importerte energikilder fra Russland hadde en samlet verdi på 60,1 milliarder euro i 2020

Bli Greenpeace-aktivist

Det første steget mot å bli Greenpeace-aktivist er å delta i kurset “Introduksjon til sivil ulydighet”. Her får du lære mer om sivil ulydighet og kraften i fredelige aksjoner. Registrer deg i dag.

Vær med