West Hercules-plattformen i Rypefjord i Finnmark.

Oljedirektoratets presenterte nylig sokkelåret 2020. Greenpeace reagerer på at investeringene i olje og gass gikk opp i fjor, på tross av at norsk oljepolitikk truer klimaet og kan koste skattebetalerne dyrt.

Torsdag 14. januar 2021 presenterte Oljedirektoratet rapporten om sokkelåret 2020. En gjennomgang viser at oljeinvesteringene økte i 2020, godt hjulpet av de generøse, midlertidige skattelettene oljeindustrien mottok i koronakrisepakker. Et annet moment som stikker seg ut er at ingen av letebrønnene i Barentshavet resulterte i funn.

– Sokkelåret 2020 kommer først og fremst til å bli husket for én ting, året da oljeindustrien boret knusktørt i Barentshavet. Når en opinionsmåling i tillegg viser at flertallet i Norge er imot oljeleting i Arktis av hensyn til miljøet, blir det helt meningsløst å risikere klima og sårbar natur, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

Oljedirektoratet peker i sokkelåret 2020 på at forventningene til oljeinvesteringer i årene fremover har økt fra 2019 til 2020. Den midlertidige reduserte skatten trekkes frem som en viktig årsak til den oppjusterte forventningen til investeringer. At staten tar en større del av regninga for nye oljeinvesteringer ekstra bekymringsverdig i lys av oljeskandalen som ble avslørt høsten 2020. 

– Oljeskandalen viser at Stortinget ikke ble informert om at oljeutvinning i Barentshavet sørøst kan bli ulønnsom. Det er horribelt at regninga for en mislykka oljepolitikk på frekt vis skyves over på skattebetalerne, sier Pleym.

I en tid hvor verden er i ferd med å omstille seg fra fossilt til fornybart er det uforståelig at forventningene til nye oljeinvesteringer oppjusteres.

– Regjeringen må stanse de planlagte oljelisensene i 25. konsesjonsrunde, og heller fokusere på en rettferdig og grønn omstilling av oljeindustrien, sier Pleym.

I den nylig lanserte klimaplanen styrer regjeringen unna tiltak som vil redusere oljeaktiviteten på norsk sokkel.

– Oljedirektoratet har ansvar for å gjennomføre politiske vedtak. Klimameldinga må stake ut en ny kurs for norsk oljepolitikk, ikke utelate oljeindustrien i tiltaksplanen. Dette må Stortinget rette opp når meldinga skal behandles.