November 2017 gikk Norges første klimarettssak av stabelen. Strider regjeringens utdeling av nye oljelisenser i Barentshavet mot Grunnlovens miljøparagraf? Her følger mer informasjon, oppsummering av dagene i retten og saksdokumentene i saken.

Bildetekst: Ketil Lund, Truls Gulowsen og Ingrid Skjoldvær i Oslo Tingrett.

Klimarettssaken på ett minutt

Grunnlovens § 112 slår fast at:

Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.

Greenpeace og Natur og Ungdom har tatt staten til retten for brudd på denne paragrafen, når Olje- og Energidepartementet tildelte ti nye utvinningstillatelser til oljeindustrien i Barentshavet våren 2016. Områdene ligger i særlig sårbare naturområder rundt iskanten i Arktis, vil åpne opp tidligere urørte områder for ny oljeindustri og kunne gi store klimagassutslipp mange tiår inn i fremtiden.

Men klimasøksmålet er først og fremst folkets rettssak. Den er fremmet for domstolen for å sikre alle menneskers rett til et sunt miljø og et levelig klima for fremtiden – for nålevende og fremtidige generasjoner.

Saken føres av advokatene Cathrine Hambro ved Wahl-Larsen Advokatfirma og Emanuel Feinberg ved advokatfirmaet Glittertind. Besteforeldrenes klimaaksjon entret saken som partshjelp høsten 2017 og er representert av tidl. høyesterettsdommer Ketil Lund ved advokatfirmaet Lund & Co. Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted fører saken for staten.

Følgende vitner ble ført i saken (se innlegg under):

  • Eystein Jansen, professor i klimaforskning ved Bjerknessenteret
  • Bjørn Samset, klimaforsker ved CICERO
  • Knut Einar Rosendahl, professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
  • Mads Greaker, seniorforsker ved Statistisk sentralbyrå

Bildetekst: Dommer i Oslo Tingrett, Hugo Abelseth.

Oppsummeringer, media og utenfra

Rettssaken fikk omfattende medieomtale, både i Norge og internasjonalt. Her finner du noen utvalgte artikler fra ukene hvor rettssaken pågikk:

I Norge:

Internasjonalt:

Saken har i tillegg blitt omtalt av Yahoo Japan og Newsweek Middle East

Det ble også skrevet flere gode oppsummeringer og rettsreferater, blant annet av Hilde Firman Fjellså på Energiogklima.no. Disse kan finnes her: Rettsreferater – Hilde Firman Fjellså.

I løpet av rettssaken og i sommer fulgte podcast-produsentene i Radio Wolfgang Natur og Ungdom, Greenpeace og Besteforeldrenes klimaaksjon. Det ble til podcasten «Unburnable: The People vs. Arctic Oil» som kan høres i iTunes, på Spotify eller der du får din daglige podcast. Du kan også høre intervju i podcasten Vektskåla fra etter rettssaken.

Veien mot rettssak – klimasøksmålet i rettsdokumenter

Her følger en oppsummering av de relevante rettsdokumentene som ble sendt mellom partene fra stevning ble levert til rettssaken startet.

9. august 2016:

Søksmålsvarsel fra Natur og Ungdom og Greenpeace.

18. oktober 2016:

Greenpeace og Natur og Ungdom stevner staten for Oslo Tingrett

14. desember 2016:

Statens leverer sitt tilsvar til stevningen

Januar – oktober 2017

Prosesskrift utveksles mellom staten og partene:

19. januar: Kommentar til tilsvar
17. februar: Andre tilsvar
22. mars: Kommentar til andre tilsvar
02. mai: Tredje tilsvar
07. juni: Prosesskriv om samfunnsøkonomiske analyser og saksbehandling og Rapport om Petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst – klima, økonomi og sysselsetting (Mads Greaker, Knut Einar Rosendahl)
30. juni: Tilsvar til prosesskriv om samfunnsøkonomi, og ytterligere kommentarer fra staten
04. oktober Ytterligere bevisførsel fra partene
23. oktober: Ytterligere bevisførsel og kommentarer fra staten
25. oktober: Kommentarer ytterligere bevisførsel fra staten
31. oktober: Hjelpedokumenter, kart og presentasjoner

06. november 2016:

Greenpeace’ og Natur og Ungdoms sluttinnlegg før rettssaken.

Regjeringsadvokatens sluttinnlegg før rettssaken

I retten ble det holdt vitneinnlegg fra Eystein Jansen, Bjørn H. Samset, Knut Einar Rosendahl og Mads Greaker. Vitnenes presentasjoner kan finnes her:

14. november: Tingretten, Jansens presentasjon (basert på Klimaendringer og klimarisiko – Kunnskapsstatus 2016, Klimafaglig bakgrunnsnotat)
15. november: Tingretten, Samsets presentasjon
15. november Tingretten, Greaker og Rosendahls presentasjon

Som del av rettssaken ble også over 500 000 signaturer til støtte for saken fremlagt. Listen over underskrivere ble lagt frem 3. november.

Bildetekst: Advokatene Emanuel Feinberg og Cathrine Hambro.

I rettssalen – innlegg, opptak og disposisjoner

Rettssaken pågikk i 7 dager, med følgende innhold. Under finnes opptak av deler av rettsforhandlingene.

Tirsdag 14. nov

Åpning
Saksøkers innledning v/advokatene Cathrine Hambro og Emanuel Feinberg
Statens innledning v/Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted
Parts- og vitneforklaringer fra Truls Gulowsen (GP – video), Ingrid Skjoldvær (NU – video) og Ketil Lund (BKA)
Vitneforklaring fra Eystein Jansen (Bjerknessenteret) – første del.

Onsdag 15. nov

Vitneforklaring fra

  • Eystein Jansen (forts).
  • Bjørn Samset (CICERO)
  • Knut Einar Rosendahl (NMBU) og Mads Greaker (SSB)

Torsdag 16. nov og fredag 17. nov

Saksøkers hovedinnlegg v/advokatene Cathrine Hambro og Emanuel Feinberg (disposisjon del Idel II).
Se Cathrine Hambro om §112 (video).
Se Emanuel Feinberg om anførsel saksbehandlingsfeil (video).

Mandag 20. nov og tirsdag 21. nov

Statens hovedinnlegg v/Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted
Se Fredrik Sejersted om klima samfunnsøkonomi og iskanten (video).

Onsdag 22. nov

Avsluttende innlegg fra begge parter:
Replikk fra saksøker (disposisjon avsluttende innlegg)
Duplikk fra staten

Januar 2018

Dommen er ventet i uke 1.