🇬🇧 Read the page in English here*

Mange av oss føler oss mer og mer frustrerte over at politikere og selskaper nekter å handle ut fra klimavitenskapen. Planeten vår koker mens utslippene fortsetter å øke. En million arter står nå i fare for å dø ut, og tusenvis har allerede gått tapt. Politikernes tomme ord kommer ikke til å redde naturen og klimaet vårt. Vi i Greenpeace mener at sivil ulydighet er et viktig verktøy for å presse fram endringene som planeten vår så sårt trenger.


Greenpeace har en lang tradisjon for sivile ulydighetsaksjoner. Flere av aksjonene har bidratt til å skape grønne lovendringer og permanent vern av sårbare områder. 

I mer enn 50 år har Greenpeace-aktivister brukt sivil ulydighet for å legge press på umoralske selskaper og myndigheter som skader klima og miljø. Aksjonene våre er alltid fredelige, og vi tar personlig ansvar for handlingene våre.

Hva er sivil ulydighet?

Definisjon på sivil ulydighet

Ifølge Store Norske Leksikon er sivil ulydighet: “et politisk virkemiddel i form av lovbrudd eller brudd på andre offentlige bestemmelser (vedtak) som begås i full åpenhet fordi de som begår lovbruddene, føler seg mer forpliktet av andre verdier og normer enn de som ligger til grunn for den aktuelle loven.”

Video: Se hvordan man har brukt sivil ulydighet gjennom årene

Mer om begrepet sivil ulydighet

Sivil ulydighet er en uselvisk og moralsk motivert handling der man bryter loven eller sosiale normer for å forhindre skade eller skape positiv endring for medmennesker og samfunnet. Tanken bak en sivil ulydighetsaksjon er at man i noen tilfeller kan rettferdiggjøre å utfordre en lov eller regel dersom man ser at konsekvensen av å ikke gjøre noe vil være mye verre. 

Hva er en aktivist?

Ifølge Store Norske Leksikon er en aktivist en person som forsøker å oppnå politisk endring ved å legge press på politikere og det politiske systemet. Politisk aktivisme er for en stor del lovlige aksjoner og regnet som en del av det vanlige politiske ordskiftet i et demokrati. Men det kan også innebære sivil ulydighet.

Sivile ulydighetsaksjoner er uselviske og brukes for å forandre noe som angår allmennheten. Begrepet ble innført av den amerikanske forfatteren Henry David Thoreau i essayet “On Civil Disobedience” i 1849. Her argumenterte han for at enkeltpersoner ikke bør la myndigheter overstyre eller svekke samvittigheten deres. Han mente man både har rett og plikt til å følge samvittigheten og bryte urettferdige lover. Han nektet selv å betale skatt i protest mot USAs erobringskrig mot Mexico og mot slaveriet.

Eksempler på sivil ulydighet

Historien er full av eksempler på rettigheter som har blitt vunnet ved hjelp av sivil ulydighet. Åtte timers arbeidsdag, stemmerett for kvinner og grunnleggende borgerrettigheter i USA er noen av dem. Også i miljø- og klimakampen har sivil ulydighet vært en viktig og effektiv metode:

Les mer om disse sakene og andre eksempler på sivil ulydighet i miljø- og klimakampen her.

Eksempler på sivil ulydighet og aksjoner fra Greenpeace

Les om tre nylige sivile ulydighetsaksjoner fra Greenpeace her:

1. Aksjon på Mongstad mot Equinors eksport av giftig oljevann

2. Aksjon mot gruvedrift på havbunnen i Stillehavet

3. Protest mot Equinors oljeleting i Argentina

Derfor bruker Greenpeace og våre aktivister sivil ulydighet og aksjoner

Greenpeace bruker sivil ulydighet fordi vi, som mange andre, mener at det er vår moralske plikt å handle for å beskytte planeten vår – det eneste hjemmet vi har.

Noen ting er rett og slett så gale og urettferdige, til tross for at de er lovlige, at vi er forpliktet til å handle. 

For eksempel tjener oljeselskaper milliarder av kroner, mens konsekvensene av oljeletingen og -produksjonen deres forårsaker katastrofale klimakonsekvenser som flommer, brann og tørke i fattigere land.

Over hele verden jobber Greenpeace for å beskytte naturen og fremme bærekraftige løsninger. Men noen ganger fører ikke dialog fram, og vi kan stå overfor potensielt katastrofale miljøødeleggelser. Da bruker vi sivil ulydighet og fredelige protestaksjoner som en siste utvei.

Før vi i det hele tatt vurderer en aksjon, bruker vi måneder på å samle bevis, undersøke problemet, påvirke aktuelle myndigheter og finne løsninger.

Hvordan er det å være aktivist i Greenpeace?

Greenpeace-aktivister har grundig opplæring, og er kunnskapsrike, engasjerte og modige. Men de er også bare vanlige mennesker som utfører ekstraordinære handlinger for å sikre fremtiden vår.

Aktivistene våre jobber sammen og støtter hverandre, og framtidige aktivister bør være forberedt på å forplikte seg til en sterk følelse av lagånd. Aktivisme kan være tøft, spennende og utmattende. Samtidig er du garantert et trygt miljø med mye latter og glede, i tillegg til nye ferdigheter, nye vennskap og store eventyr. 

Sikkerheten til aktivistene er alltid førsteprioritet under aksjonene våre, og Greenpeace tilbyr en omfattende “Duty of Care”-pakke for aktivister og frivillige som engasjerer seg i Greenpeace. Vi gjør alt vi kan for å sikre fysisk og psykisk velvære og sikkerhet for deltakerne, før, under og etter en aktivitet. Greenpeace tilbyr førstehjelpsopplæring for alle aktivister.

Video: Hva har en aktivist i bagen sin?

Amanda Louise Helle viser hva hun hadde med seg i aktivist-bagen sin i Stillehavet, der hun og andre modige Greenpeace-aktivister aksjonerte mot gruvedrift på havbunnen i 11 dager:

View this post on Instagram

A post shared by Greenpeace Norge (@greenpeacenorge)


Video: Se hvordan aktivistene våre aksjonerer på Mongstad

Her deltar fire av aktivistene våre i en aksjon mot et kjemikalietankskip på Mongstad sommeren 2023.

Jeg kjenner alltid på en følelse av fellesskap og kameratskap når vi samles og forbereder oss til aksjoner – det føles som en familiesamling!

Pattie, Greenpeace-aktivist

Hvem kan bli Greenpeace-aktivist?

Kort sagt – alle! Du trenger ikke være ekstra modig eller i veldig god fysisk form for å være Greenpeace-aktivist. I Greenpeace mener vi at det er mange måter å være aktivist på – å klatre på oljerigger eller blokkere et stort skip i en kajakk er ikke for alle. Greenpeace sine frivillige er også aktivister som gjør fantastisk arbeid for å øke bevisstheten og kunnskapen om klima- og miljøsaker. Aktivisme handler også om å male bannere, påvirke politikere gjennom å skrive brev, holde foredrag på skoler eller hjelpe til med undersøkelser på Greenpeace-kontorene eller ute i felt.

Å være aktivist handler først og fremst om dedikasjon og vilje til å gjøre en innsats for framtiden vår og skape forandring. Jo flere vi er, desto sterkere er vi. 

Vi forplikter oss til å hjelpe med praktiske eller økonomiske hindringer som gjør det vanskelig for deg å delta. Vi vil imøtekomme behovene dine så langt det er mulig.

Greenpeace-aktivister må være over 18 år.

Hva slags opplæring tilbyr Greenpeace i aktivisme og sivil ulydighet?

Det første steget mot å bli Greenpeace-aktivist er å delta i kurset “Introduksjon til sivil ulydighet”. Her får du  lære mer om sivil ulydighet og kraften i fredelige aksjoner. Registrer deg i dag.

Neste trinn er et helgekurs i fredelige aksjoner. Dette kurset forbereder deg på å delta i aksjoner på en sikker og effektiv måte. I løpet av helgen får du lære å kjenne andre aktivister og utfordre deg selv i trygge omgivelser. Kurset dekker alt fra hvordan man fysisk og mentalt forbereder seg til aksjon,, til deeskaleringstaktikker, sikkerhet, juridiske prosedyrer, blokkeringsteknikker og medietrening.

Folk som fullfører dette kurset, er klare til å delta i aksjoner med Greenpeace.

Greenpeace tilbyr også førstehjelpskurs for alle aktivister.

Greenpeace-aktivister kan da velge å søke om å bli med i  hvilket som helst av spesialistteamene våre, for eksempel klatreteamet, kajakkteamet eller båtteamet. Det tilbys omfattende og profesjonelle treningsprogrammer for alle disse teamene.

Greenpeace tilbyr også andre opplæringsprogrammer for frivillige. Lær mer om frivillighet her.

Alle treningsopplegg er gratis, og Greenpeace dekker alle utgifter for aktivister under trening og aktiviteter, som reiser, mat og overnatting.

Bli med i kampen!

Meld deg på som Greenpeace-frivillig og bli med på å utgjøre en forskjell! Vi ser fram til å høre fra deg.

Vanlige spørsmål og svar om sivil ulydighet

Er sivil ulydighet straffbart?

Å delta på aksjoner der aktivister tar i bruk sivil ulydighet, kan resultere i straffereaksjon, men ikke alltid. Det finnes mange omstendigheter som avgjør hvorvidt det blir straffeforfølgelse i saken, og det finnes flere tilfeller der retten har gitt aktivister medhold i deres rett til å protestere og ikke pålagt dem noe straffereaksjon. 

Et eksempel på dette er fra Finland i 2023, der Greenpeace-aktivister ikke ble dømt til straff da de forhindret import av russisk kull til Helsingfors. Tingretten i Helsingfors besluttet å ikke dømme Greenpeace-aktivister til straff for en demonstrasjon mot finansieringen av Russlands angrepskrig. Det kan leses av dommen at tingretten godtok at aktivistene hadde en moralsk forpliktelse til å handle og uttalte at aksjonen hadde et akseptabelt mål, demonstrasjonen foregikk fredelig og skaden var mindre.

Et annet eksempel er en aksjon mot russisk diesel-import til Storbritannia i 2022. Ti Greenpeace-aktivister blokkerte et russisk skip ved å okkupere terminalen og hindret fartøyet i å losse dieselen. De tiltalte hevdet at de «forhindret en forbrytelse» ved å blokkere skipet fra å legge til. Grunnlaget for dommerens kjennelse var at Russlands handlinger i Ukraina kunne utgjøre terrorisme, og at aktivistene stoppet en ulovlig aktivitet – nemlig finansiering av terrorisme.

“In my view the unloading of the oil was the potential offense”.

Dommer Christopher Williams

Kommer sivil ulydighet på rullebladet?

Om sivil ulydighet blir nedfelt i strafferegisteret (ofte kalt rullebladet), avhenger av hva aktivisten dømmes for i retten. Det vanligste er at aktivister som benytter seg av sivil ulydighet, kun gis et forenklet forelegg, og et forenklet forelegg blir ikke registrert i bøte- og strafferegisteret.

Frivilligrapporter

Lær mer om hva Greenpeace-frivillige har oppnådd gjennom årene, i de årlige frivilligrapportene våre.