Organisasjonene Urgewald, Framtiden i Våre Hender (FIVH) og Greenpeace har gjennomgått Oljefondets oppdaterte investeringsportefølje, og fant 32 selskaper som burde vært ekskludert på bakgrunn av kullkriteriet. Det viser seg at Oljefondet også investerer i 16 selskaper som planlegger å bygge nye kullkraftverk.

kull

– Tallene lyver ikke. Norge og Oljefondet er fortsatt altfor tungt investert i kull. Norske politikere må handle nå og sette en sluttdato for alle kullinvesteringer, sier Martin Norman, leder for bærekraftig finans i Greenpeace.

– Det er veldig skuffende å se at Oljefondet fortsatt investerer i noen av verdens største kullprodusenter. Det er åpenbart at kriteriet ikke er strengt nok, og at det er behov for å justere det slik at det også omfatter de største kullprodusentene og selskaper som bygger nye kullkraftverk, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.

I 2015 fattet Norge et banebrytende vedtak:selskaper der kull utgjør mer enn 30 prosent av inntektene eller virksomheten skulle ekskluderes fra Oljefondets investeringer.

Fire år senere står Norge fortsatt ansvarlig for å holde liv i kullindustrien. Klimakrisen har aldri vært høyere på dagsordenen, FNs klimapanel har slått fast at vi har elleve år på oss til å halvere verdens utslipp. Likevel finansierer Norge fremtidens klimakatastrofe.

Dagens praktisering av kullkriteriet fører til at vi fortsatt er investert i flere av verdens største kullselskaper. Blant disse er Europas største klimaversting RWE med 1,39 % av aksjene, tilsvarende  1 607 278 113 norske kroner, og Glencore, med 2,03 % av aksjene, tilsvarende 9 149 765 118 norske kroner.

– Utbygging av de planlagte kullkraftverkene leder oss på veien mot fire graders global temperaturøkning. De miljømessige, menneskelige og økonomiske kostnadene vil være katastrofale. Klimaendringene er et globalt problem, og Norge har et ansvar for å bidra med løsninger, sier Heffa Shücking i urgewald.

Investorer verden over ser i økende grad på kull som gårsdagens energikilde og en dårlig investering. Flere store og internasjonale aktører, som Storebrand og ING, forplikter seg til å fullstendig fase ut kull på bakgrunn av både økonomiske og etiske hensyn. Deres forpliktelser styrker det viktige budskapet: kullet må bli liggende under bakken.

– Vi forventer at regjeringen belyser disse svakhetene ved kriteriet og foreslår å tette hullene når de denne våren skal vurdere kriteriet slik Stortinget har bedt om, sier Bakken Riise.