Regjeringen har nå offentliggjort sitt svar på Greenpeace og Natur og Ungdom sin stevning av staten. Som forventet erkjenner de at saken skal føres i retten og vi forventer at dato for rettssaken settes tidlig på nyåret. Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted skal føre saken for staten.

– Staten har nå offentliggjort et detaljert svar på vår stevning, og vi kommer til å bruke juleferien til å sette oss grundig inn i svaret. Vi forventer at dato for rettssaken settes tidlig på nyåret og ser frem til å møtes i tingretten i løpet av året som kommer, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge.

Tilsvaret fra staten er omfattende, og går inn i flere sentrale punkter. Staten bestrider at tildelingen av utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde må kjennes ugyldige.

– Det er ingen overraskelse at staten har et annet syn på spørsmålet om oljeboring og klima enn vi har. Vi vil sammen med våre advokater bruke de neste månedene på å planlegge neste steg, sier Ingrid Skjoldvær, leder for Natur og Ungdom.

Vi har saksøkt staten for å få stanset tildelingen av oljelisenser i Barentshavet ettersom vi mener at tildelingene er i strid med Grunnloven og Parisavtalen. Dette er en svært viktig sak for generasjonene som skal leve med konsekvensene av klimaendringene.

Les mer om klimasøksmålet på klimasøksmål.no.

Du kan også skrive under for å støtte klimasøksmålet.