Etter at det ble kjent at olje- og energiminister Tina Bru i går delte ut fire nye oljelisenser i 25. konsesjonsrunde, gikk Greenpeace til aksjon utenfor Olje- og energidepartementet. Aktivister klistret opp budskapene “La olja ligge” og “Norsk olje koker kloden” på departementets fasade.
Torsdag morgen gikk Greenpeace til aksjon utenfor Olje- og energidepartementet. Foto: Oda Grønbekk

Greenpeace utførte i morgentimene en fredelig aksjon i protest mot utdelingen av nye oljelisenser i 25. konsesjonsrunde. Miljøorganisasjonen krever at den neste regjeringen går inn for full stans i all oljeleting.

Etter at det ble kjent at olje- og energiminister Tina Bru i går delte ut fire nye oljelisenser, gikk Greenpeace i morgentimene til aksjon utenfor Olje- og energidepartementet. Aktivister klistret opp budskapene “La olja ligge” og “Norsk olje koker kloden” på departementets fasade.

– Vi protesterer utenfor OED i håp om at de skal lytte til oss. Denne regjeringen har gjort det tydelig at den ignorerer den miljøfaglige og økonomiske skriften på veggen. Vi krever at en ny regjering tar klimakrisa på alvor og setter strek for all ny oljeleting, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

Greenpeace raser mot utdelingen, som de mener er et klart brudd på Parisavtalens klimamål. FNs klimapanel er klare på at verden har funnet mer olje og gass enn vi kan forbrenne, og FNs miljøprogram slår fast at olje- og gassproduksjon må reduseres med henholdsvis 4 og 3 prosent årlig fram mot 2030 om vi skal klare 1,5-gradersmålet. Miljøorganisasjonen mener regjeringen burde lyttet til Det internasjonale energibyrået (IEA), som nylig erklærte at ny olje og gass er uforenlig med Parisavtalens mål om å begrense global oppvarming til maks 1,5 grader, og avlyst 25. konsesjonsrunde.

Aktivister fra Greenpeace klistret opp budskapene “La olja ligge” og “Norsk olje koker kloden” på Olje- og energidepartementets fasade. Foto: Oda Grønbekk
Aktivister fra Greenpeace klistret opp budskapene “La olja ligge” og “Norsk olje koker kloden” på Olje- og energidepartementets fasade. Foto: Oda Grønbekk

– Det er skandaløst at regjeringen ikke har lyttet til IEA og avlyst denne utdelingen av nye oljelisenser. Norge må våkne og forstå at norsk olje fører til uopprettelig skade på klimaet. Skal vi begrense klimaendringene må også Norge stanse letingen etter mer olje og gass, sier Pleym.

Den nordligste av lisensene befinner seg innenfor den vitenskapelige definisjonen av iskantsonen, en ligger kloss inntil Mørebankene som er vernet for oljeleting, mens en tredje overlapper med Tromsøflaket, definert som et særlig verdifullt og sårbart området (SVO) i forvaltningsplanen for Barentshavet.

– Vi har en klar beskjed til faktaresistente politikere i Høyre, Ap, Sp og Frp. Tiden for å overse klimakrisa må ta slutt. Vi kommer til å fortsette å aksjonere mot oljeindustrien inntil fossilkameratene blir enige om å la all ny olje og gass ligge, sier Pleym.

Valget 2021: Norge må stanse leting etter ny olje og gass

Valget 2021: Den norske regjeringen må ta klimakrisen på alvor og stanse leting etter ny olje og gass. Stå sammen med oss i Greenpeace og skriv under!

Vær med