Hjelp oss å begrense klimakrisen

Samtidig som klimaforskerne og IEA er klare på at vi har funnet mer olje og gass enn vi kan brenne om vi skal unngå katastrofale klimaendringer, fortsetter Norge letingen etter mer. Den neste regjeringen må stanse leting etter ny olje og gass, for klimaet, for oss og framtidige generasjoner.

Har skrevet under Mål

{{counter}}

{{blockData.counterGoalValue}}

Vi må la ny olje ligge!

Vi krever at Norge stanser letingen etter ny olje og gass og lager en plan for en rettferdig, grønn omstilling.

Underskriftene vil leveres til regjeringen etter valget høsten 2021. Hjelp oss å nå 20 000 underskrifter!

Gjennom å skrive under samtykker du til å bli oppdatert om hvordan det går med dette oppropet og andre relevante kampanjer fra Greenpeace. Vi respekterer privatlivet ditt. Les personvernreglene våre her.

Jo flere vi er som krever en grønn omstilling, desto enklere kan vi skape endring.

Signed up Goal

{{counter}}

{{blockData.counterGoalValue}}

Bli støttespiller

Greenpeace jobber for å sikre en ekte grønn omstilling. Siden vi av prinsipp ikke tar imot støtte fra myndigheter eller selskaper, er vi avhengige av støtten fra engasjerte mennesker som deg. Bli med om bord.

Ny olje truer klimaet og mennesker

I høst har vi en unik mulighet til å velge en regjering som tar klimakrisen på alvor, og stanser leting etter ny, klimafiendtlig olje.

Klimakrisen trekkes fram som den største trusselen mot livet på jorda, og vi merker allerede klimaendringene på kroppen. Verden har allerede funnet langt mer olje enn vi kan brenne hvis vi skal unngå katastrofale klimaendringer, og oljeforbruket må reduseres kraftig de neste tiårene, ifølge klimaforskere.

I august kom den sjette hovedrapporten fra FNs klimapanel. Rapporten gir et skremmende bilde av hvordan kloden vil se ut dersom bruken av fossil energi ikke reduseres kraftig, og klimamålene dermed ikke nås. Forskerne trekker fram at for hver halve grad jorda blir varmere, vil ekstremvær og hetebølger bli vanligere og mer ekstreme.

Det internasjonale energibyrået (IEA) kom i midten av mai i år med en ny rapport som konkluderer med at verden ikke kan åpne ett eneste nytt olje- eller gassfelt om vi skal klare 1,5-gradersmålet.

Men til tross for at klimavitenskapen er klar, har Norge satt rekord i utdeling av nye oljelisenser de siste årene, samtidig som de har åpnet opp for oljeboring i sårbare områder som iskantsonen. Det planlegges å øke oljeproduksjonen de neste årene, og oljen vi finner nå, vil produsere lenge etter 2050, da verdens utslipp må være null. Fortsetter vi sånn, vil verden bli over 3 grader varmere

Ny oljeleting innebærer også en økonomisk risiko. «Klimarisikoutvalget», som ble satt ned av regjeringen i 2018, advarte mot at oljeinvesteringer kunne ende som økonomiske tapsprosjekter for staten. Flere samfunnsøkonomer har advart om at staten kan ende opp med å tape penger på oljeboring i framtiden, særlig i Barentshavet.

Her er noen vanlige myter om norsk olje:

Myte: Oljeboring i nye områder vil være lønnsom langt inn i framtiden

Hvorfor det er feil: Oljeboring har vært uvurderlig for norsk økonomi og arbeidsliv i femti år. Men det er tvilsomt at det vil lønne seg med oljeboring flere tiår inn i framtiden, slik regjeringa har planlagt.

Dersom verden når klimamålet, vil naturligvis etterspørselen etter olje og gass reduseres drastisk. «Klimarisikoutvalget» advarte mot at oljeinvesteringer kunne ende som økonomiske tapsprosjekter for staten, og foreslo at investeringene «stresstestes» opp mot klimamålene. Flere samfunnsøkonomer har advart om at staten kan ende opp med å tape penger på oljeboring i framtiden.

Det eneste oljefeltet i produksjon i Barentshavet er Goliatfeltet. I tillegg til å være gjenstand for utallige sikkerhetsbrudd og utslipp av store mengder kjemikalier, er det knyttet stor usikkerhet ved om det noen gang vil bli et lønnsomt felt. Ifølge beregninger fra NMBU har feltet en samlet samfunnsøkonomisk lønnsomhet på minus 12 mrd. kroner.

Myte: Det er bedre at vi i Norge produserer olje, enn at land som Saudi-Arabia gjør det

Hvorfor det er feil: Klimaforskerne er krystallklare på at bruken av olje, kull og gass må reduseres i et raskt tempo for å nå klimamålene. Olje fra Norge er på ingen måte renere enn olje fra andre land. Det er selve bruken av oljen som fører til klimaendringer, produksjonen står kun for omkring 2 prosent av de totale utslippene. Det er på ingen måte nok å produsere fossil energi med lavere utslipp fra produksjon.

Ifølge FNs klimapanels mest realistiske scenario, må bruken av olje reduseres med 87 prosent innen 2050, hvis verden skal nå klimamålet om å begrense global oppvarming til 1,5 grader. Gass må reduseres med 74 prosent. Det er planlagt å hente opp langt mer enn dette. Norsk oljelobby mener Norge burde produsere de siste dråpene verden trenger, fordi Norge produserer den reneste oljen. Det er helt feil. Norsk olje er ikke den oljen som har lavest utslipp fra produksjon i verden. For eksempel har oljeprodusentene i Midtøsten gjennomsnittlig lavere utslipp enn Norge.

Norsk olje er heller ikke oljen med lavest avtrykk på naturen. I 2019 slapp oljenæringa ut ca. 190 000 tonn kjemikalier i havet. De årlige utslippene har ikke blitt lavere på flere år. Mye av dette er i særlig sårbare økosystemer, som allerede er presset av klimaendringene og andre trusler.

Nylig viste en rapport fra FNs miljøprogram at Norge er det oljeproduserende landet som er best egnet i hele verden, til å fase ut sin oljenæring. Dette fordi vi har en stor økonomi utenom oljenæringen, mye penger på bok og en velutdannet befolkning. Saudi-Arabia burde også kutte ut sin olje. Men vi må kunne forvente mer av et rikt, velutdannet og demokratisk land som Norge.

Myte: Hvis Norge produserer mindre olje, vil bare noen andre produsere mer

Hvorfor det er feil: Det er ingen forskning som viser at kutt i norsk oljeproduksjon vil taes helt over av produksjon i andre land. Tvert imot, viser forskning på området at norsk oljestopp vil ha mer å si for klimaet, enn om vi kuttet alle andre utslipp i hele Norge. En studie fra SSB i 2013 viste at globale klimagassutslipp vil reduseres med om lag 1 mill. tonn CO2 for hver prosent vi kutter i oljeproduksjonen. Det tilsvarer 2 prosent av alle utslipp i Norge.

Forskning fra andre land (f.eks. USA ) viser det samme: Kutt i oljeproduksjon gjør olje dyrere, og dermed fornybar energi og lavere forbruk mer attraktivt (kilde: Her, her, her, her og her, for å nevne noen).

Når oljelobbyen sier at Norge har verdens reneste olje (som altså ikke er sant, se forrige myte), er det fordi de mener Norge har lavere gjennomsnittlige utslipp fra produksjon av olje. Men produksjonen av olje står bare for nærmere 2 prosent av utslippene fra olje. De resterende 98 prosentene kommer fra bruk av oljen, og den er det lite å gjøre med. For klimaet spiller det en mye større rolle hvor mye olje som pumpes opp, enn hvilken olje som pumpes opp.

Myte: Uten oljeboring vil den norske velferdsstaten kollapse

Hvorfor det er feil: En rapport fra SSB høsten 2020 viser at utfasing av norsk olje- og gassproduksjon vil ha relativt liten effekt på økonomien. I det mest radikale scenarioet i rapporten tok SSB utgangspunkt i at det ikke blir gitt ut nye oljelisenser etter 2022, samt at de svært gunstige skatteordningene for oljeindustrien fjernes fra 2025. En slik politikk vil frem mot 2050 redusere veksten i Norges bruttonasjonalprodukt (verdien av norsk økonomi) med 0,5-1 prosent. Det er mindre enn hva økonomien er ventet å vokse hvert år – altså mindre enn så mye rikere vi blir hvert år.

Rapporten viser at oljekutt vil ha en kostnad, men at den ikke er i nærheten av så stor som oljelobbyen varsler om. Andre analyser viser et lignende bilde. Det forklarer hvordan Finland, Sverige og Danmark alle har fungerende velferdssamfunn uten en massiv fossilnæring.

Vi trenger en rettferdig, grønn omstilling

I stedet for å lete etter mer olje trenger vi en rettferdig, grønn omstilling. Verden er i ferd med å omstille seg bort fra olje, og Norge må henge med.

Heller enn å subsidiere klimafiendtlig oljeboring må staten gå foran for å utvikle nye, grønne industrier og arbeidsplasser. Med en styrt, rettferdig omstilling kan vi avslutte oljealderen med stil, og sørge for at vi tar vare på både klima og arbeidsplasser.

Vi krever at den neste regjeringen:

Bli med

Systemendring skjer kun hvis vi jobber sammen i fellesskap. Nå krever vi at den neste regjeringen tar klimakrisen på alvor, og at letingen etter mer olje og gass stanses.

Overlevering av underskriftene kommer til å skje i forbindelse med regjeringsforhandlingene. Når vi vet hvilke partier som skal forhandle om å danne regjering, vil vi bruke din underskrift til å kreve gjennomslag for et nei til nye oljelisenser.

Bli med å gi et tydelig signal til de partiene som skal forhandle om å bli Norges nye regjering, om å la olja ligge. Hver stemme teller, stå sammen med oss og skriv under nå!


Hvorfor ber vi om telefonnummeret ditt?

Vi ber om telefonnummeret ditt fordi vi ønsker å skape en dialog om innsatsen vi sammen kan gjøre for å løse truslene som planeten vår står overfor. I samtalen med deg ber vi om støtte i form av økonomisk bidrag slik at vi kan skape enda mer grønn fremgang for planeten vår.

Vi mottar av prinsipp ikke støtte fra myndigheter, næringsliv eller politiske partier – derfor er vi avhengig av støtte fra enkeltpersoner som deg. Selv om ikke alle kan eller vil støtte, opplever vi at folk flest reagerer positivt på en personlig samtale og muligheten til å bidra til en sunnere planet og bli en del av Greenpeace – som fast bidragsyter eller frivillig. Vi får muligheten til å snakke om arbeidet vårt, og du har muligheten til å stille spørsmål om organisasjonen vår, hvordan vi jobber og hva pengene dine går til. Det skaper trygghet for både deg og oss.

Du kan kontakte oss når som helst hvis du ikke ønsker at vi ringer deg, på: [email protected], og vi vil sørge for at nummeret ditt blir fjernet.

Nytter underskriftskampanjer?

Det korte svaret er ja!
I Greenpeace jobber vi ut fra prinsippet om at vi er sterkere sammen. Når vi organiserer oss og står sammen, kan vi rope høyere og lettere skape endring.

Vi vet at det fungerer. Et eksempel på det har vi fra 2015, da 50 000 mennesker skrev under for et kullfritt oljefond. Sammen vant vi fram.

Men kampanjene våre vinnes sjelden over natten. Det kan ta lang tid. Vi driver solid forskning og vurderer nøye hvordan vi skal presentere argumentene våre. Vi møter ofte mektige aktører med enorme budsjetter. Derfor er det utrolig viktig å samle så mange stemmer og underskrifter som mulig. På den måten blir det umulig for selskaper og politikere å ignorere oss.

Når du skriver under på en av kampanjene våre og deler videre med venner, familie og bekjente, skaper du ringer i vannet. Og jo flere som gjør det samme, desto større sjanse har vi til å vinne nye viktige klimaseire.

Hva mer kan jeg gjøre for klima og miljø?

1. Hold deg oppdatert og engasjer nettverket ditt.
Følg oss på sosiale medier for å få de siste nyhetene om vårt lokale og globale miljøarbeid. Du kan engasjere deg ved å dele eller kommentere innlegg, og dermed gjøre flere oppmerksomme på og interessert i klima og miljø.

YouTube:Greenpeace Norge
Facebook:@greenpeacenorge
Instagram:@greenpeacenorge
Twitter:@greenpeacenorge

2. Si ja til en grønn hverdag.
Ta miljøvennlige valg og inspirer andre til å gjøre det samme. Hold utkikk etter tips og triks i e-postene, innleggene og artiklene våre og prat om klima og miljø med venner og familie.

3. Bli frivillig.
Våre frivillige er en gjeng inspirerende mennesker som har gjort mange fantastiske ting opp gjennom årene. Som frivillig i Greenpeace kan du bli med på alt fra informasjonsutdeling på gaten og på festivaler til forskning og logistikk, eller du kan delta i demonstrasjoner og ikke-voldelige aksjoner. Les mer om frivillighet i Greenpeace her

4. Støtt arbeidet vårt.
Som månedlig giver spiller du en viktig rolle i å bekjempe vår tids største utfordring – klimakrisa. Med din støtte kan vi legge det nødvendige presset på myndigheter og selskaper rundt om i verden for å redusere CO2-utslipp, for å få til et skifte fra fossil til fornybar energi og for å beskytte hav og skog.
Administrasjonskostnadene er lavere for faste bidrag, så en større prosentandel går direkte til det du bryr deg om. Det er også mer praktisk for deg: Det tar to minutter å komme i gang, og deretter hjelper du automatisk planeten vår hver dag, året rundt. Og du kan når som helst endre beløpet ditt eller avslutte.
Når mange nok mennesker kjemper for samme sak kan vi skape de store endringene.

Støtten som du og andre gir, skaper langsiktig økonomisk sikkerhet og stabilitet i arbeidet vårt. Det er faktisk hele grunnlaget for at vi kan fortsette å jobbe for en sunnere og mer bærekraftig planet. Greenpeace mottar ikke støtte fra selskaper eller stater. Dette gjør at vi kan være helt uavhengige og alltid handle ut fra planetens beste. Derfor er støtten fra mennesker som deg uunnværlig.