Om få uker skal politikerne bestemme om Norge skal åpne for gruvedrift på havbunnen i Arktis. Bli med og legg press på dem: Send en e-post til en politiker på Stortinget og be hen stemme imot forslaget om å åpne for gruvedrift i sårbare Arktis.

Politikerne på Stortinget har en unik sjanse til å stanse det som har potensial til å bli et av norgeshistoriens største naturinngrep, med uante konsekvenser for dyphavsdyrene, fisken, fuglen og hvalene som bor i området. Skal de klare det, trenger de både de gode argumentene, og at vi viser at vi vil ta kampen for å redde de sårbare økosystemene i havet.

Vi oppfordrer deg til å skrive personlig, da dette har størst effekt. Hvorfor er du bekymret for gruvedrift på havbunnen? Vi har ikke skrevet et ferdig utkast til deg, nettopp fordi det er best at du bruker dine egne ord, men lenger ned på siden finner du noen av argumentene mot denne nye industrien. Bruk gjerne disse som inspirasjon til e-posten din.

Takk for at du bruker stemmen din. Stortinget skal stemme over forslaget allerede i desember, derfor er det viktig at vi legger press på politikerne raskt.

Sammen kan vi stoppe skadelig gruvedrift på havbunnen i sårbare Arktis!

Om du ønsker, legg gjerne til oss i Greenpeace på blindkopi i e-posten. [email protected]. Vi synes det er interessant å se hva dere skriver!

Velg stortingspolitiker

Politikerne vi har valgt ut, er sentrale i å bestemme om Norge skal åpne for gruvedrift på havbunnen.

Lars Haltbrekken (SV), medlem i energi og miljøkomiteen

Status: mot gruvedrift

Vår allierte. Bør høre at gruvedrift på havbunnen er en viktig sak som bør prioriteres i høst. Kan motiveres av argumenter om miljø og konflikt med fiskeri og havvind.

Send e-post
Kari Elisabeth Kaski (SV), nestleder finanskomiteen på Stortinget

Status: mot gruvedrift

Vår allierte. Bør høre at gruvedrift på havbunnen er en viktig sak som bør prioriteres i høst. Kan overbevises av argumenter om samfunnsøkonomi, sirkulærøkonomi og grønne løsninger.

Send e-post
Kirsti Bergstø (SV), leder i SV

Status: mot gruvedrift

Vår allierte. Bør høre at gruvedrift på havbunnen er en viktig sak som bør prioriteres i høst. Kan overbevises av argumenter om miljø, fiskeri og Norges rykte internasjonalt.

Send e-post
Torgeir Knag Fylkesnes (SV), nestleder i SV

Status: mot gruvedrift

Vår allierte. Bør høre at gruvedrift på havbunnen er en viktig sak som bør prioriteres i høst. Kan overbevises av argumenter om miljø, fiskeri og Norges rykte internasjonalt.

Send e-post
Bård Ludvig Thorheim (H), medlem av energi- og miljøkomiteen

Status: på gjerdet

Har uttalt i media at rammeverket regjeringen foreslår ikke er godt nok, særlig med hensyn til miljø, natur og fiskeri.

Kan overbevises av argumenter om fiskeri, sirkulær økonomi og Norges rykte internasjonalt.

Send e-post
Mathilde Tybring-Gjedde (H), medlem energi og miljøkomiteen

Status: på gjerdet

En viktig stemme for miljø i Høyre. Kan overbevises til å ta kampen mot denne destruktive næringen av argumenter om sirkulærækonomi og havvind.

Send e-post
Nikolai Astrup (H), medlem energi og miljøkomiteen

Kan bli overbevist av argumenter om sirkulær økonomi og havvind.

Sitter i energi- og miljøkomiteen. Kan stemme imot gruvedrift på havbunnen.

Send e-post
Marianne Sivertsen Næss (AP), leder energi og miljøkomiteen

Status: usikkert

Bruk generelle argumenter mot gruvedrift på havbunnen.

Marianne leder energi- og miljøkomiteen. Kan stemme imot gruvedrift på havbunnen. Hun må lytte til det brede fagmiljøet som har kritisert planene om gruvedrift på havbunnen. Vi kan ikke åpne for utvinning på havbunnen når vi vet så lite om artene som bor der, teknologien som skal brukes og konsekvensene det vil ha for klima, miljø og Norges internasjonale omdømme.

Send e-post
Kjell Ingolf Ropstad (Krf), første nestleder i energi og miljøkomiteen

Status: på gjerdet

Kan bli overbevist av argumenter om miljø, Norges rykte internasjonalt og sirkulær økonomi.

Send e-post
Gro-Anita Mykjåland (SP), medlem av energi- og miljøkomiteen

Status: usikkert
Kan overbevises av argumenter om fiskeri og sirkulær økonomi

Send e-post
Mani Hussaini (AP), medlem i energi- og miljøkomiteen

Status: usikkert

Kan overbevises av argumenter om Norges internasjonale omdømme og sirkulær økonomi.

Send e-post
Hans Inge Myrvold (SP), medlem av energi- og miljøkomiteen

Status: usikkert

Kan overbevises av argumenter om fiskeri og sirkulær økonomi.

Send e-post
Linda Monsen Merkesdal (AP), medlem i energi- og miljøkomiteen

Status: usikkert

Kan overbevises av argumenter om Norges internasjonale omdømme, fiskeri og sirkulær økonomi.

Send e-post
May Britt Lagesen (AP), medlem i energi- og miljøkomiteen

Status: usikkert

Kan overbevises av argumenter om Norges internasjonale omdømme, fiskeri og sirkulær økonomi.

Send e-post
Eigil Knutsen (AP), leder av finanskomiteen

Status: usikkert

Kan bli overbevist av argumenter om samfunnsøkonomi og sirkulær økonomi.

Som medlem i finanskomiteen bestemmer Eigil hva Norge bruker penger på. Derfor bør han overbevises om at gruvedrift på havbunnen er en dårlig investering for Norge, og at vi heller må satse på sirkulær økonomi og grønne næringer.

Send e-post
Bjørnar Skjæran (AP), medlem i finanskomiteen

Status: på gjerdet

Kan bli overbevist av argumenter om fiske.

Bjørnar er tidligere fiskeriminister. Bjørnar må tenke på fiskens beste framfor å la seg friste av urealistiske drømmer om nye industrieventyr. Gruvedrift på havbunnen er en dårlig investering for Norge, og vi må heller satse på sirkulær økonomi og grønne næringer.

Send e-post
Ola Elvestuen (V), medlem i energi- og miljøkomiteen

Status: mot gruvedrift på havbunnen

Send e-post
Une Bastholm (MDG), medlem i energi- og miljøkomiteen

Status: mot gruvedrift på havbunnen

Send e-post
Sofie Marhaug (R), medlem i energi- og miljøkomiteen

Status: mot gruvedrift på havbunnen

Send e-post

Argumenter du kan bruke

Her er noen av de viktigste argumentene mot gruvedrift på havbunnen. Bruk disse som inspirasjon til e-posten din.

Generelle argumenter

Vi kan ikke åpne for utvinning på havbunnen når vi vet så lite om artene som bor der, teknologien som skal brukes og konsekvensene det vil ha for klima, miljø og Norges internasjonale omdømme.

Et bredt fagmiljø i Norge har kritisert planene om gruvedrift på havbunnen, og store internasjonale selskaper som Google, BMW Group og Samsung har bedt om et midlertidig forbud. I tillegg har Den europeiske investeringsbanken (EIB) ekskludert gruvedrift på havbunnen fra sin portefølje av hensyn til klima og miljø.⁣

Vi kan ikke risikere vårt internasjonalt rykte, utviklingen av grønne næringer, klima og et sårbart økosystem for en ønskedrøm om et nytt industrieventyr. Politikerne våre kan ikke ikke godkjenne en plan med så store hull.

Klima og miljø

Dersom denne industrien får sette i gang, vil gigantiske maskiner, som veier mer enn en blåhval, bli senket ned på havbunnen for å rive opp sårbare og uberørte økosystemer som vi vet altfor lite om.

Gruvedrift på havbunnen kan ikke gjøres uten å skade naturmangfoldet og miljøet på havbunnen, ifølge advarsler fra blant annet FNs miljøprogram, Verdens økonomiske forum, Det internasjonale havpanelet Norge leder og Havforskningsinstituttet.

Norges internasjonale omdømme

Det internasjonale havpanelet, som Norge leder, advarer mot gruvedrift på havbunnen.

Mange land ser til Norge i den tro om at vi har gode miljøfaglige prosesser. Vi må leve opp til det ryktet. Åpningsmeldingen holder ikke mål. 

Åpning i Norge setter ikke bare sårbare områder i Arktis i spill, men kan også skape en presedens internasjonalt og sabotere forhandlinger i ISA. Dermed setter man unike arter over hele verden på spill.

Vi kan ikke risikere vårt internasjonalt rykte, utviklingen av grønne næringer, klima og et sårbart økosystem for en ønskedrøm om et nytt industrieventyr.

Sirkulær økonomi og grønne næringer

Behovet for mineraler vil reduseres ettersom ny teknologi for gjenvinning utvikles. Dette er på vei, og vil trolig bli mer lønnsom og langt mer bærekraftig enn gruvedrift på havbunnen.

Gruvedrift på havbunnen er fortsatt en såpass underutviklet næring at det vil ta mange år før vi får noen mineraler derfra. I løpet av perioden det vil ta å utvikle næringen, skal vi ha gjort enorme teknologiske og samfunnsmessige endringer. Mineralene vil komme for sent for det grønne skiftet. Vi bør legge innsatsen i forskning og utvikling på sirkulærøkonomi framfor andre steder.

Satsing på gruvedrift trekke næringslivsinteresser bort fra grønne næringer som havvind, og fra å utvikle sirkulære løsninger. I tillegg går planen på tvers av EUs arbeid med å løfte fram sirkulære løsninger.

Fiske

Dyphavskorall og svamp er viktige gyteområder og oppvekstområder for fisk. Gruvedrift på havbunnen truer både gytefelt og oppvekstområder for flere av de viktige fiskeartene. Derfor har en lang rekke fiskeorganisasjoner gått ut mot planene om gruvedrift på havbunnen i Norge.

Vi vet altfor lite om hvordan gruvedrift på havbunnen vil påvirke fiskerinæringen. fordi vi vet så lite om økosystemene. Vi har ikke råd til å miste disse økosystemene.

Støv, lyd og lys kan få alvorlige konsekvenser for fiskeriet. Nye studier fra Japan viser for eksempel at selv svært begrensede inngrep førte til at reker i nærheten forsvant til andre områder.

Fiskeriet er allerede sterkt presset av andre næringer som konkurrerer om de samme områdene. 

Samfunnsøkonomi

Planen mangler ikke bare kunnskap om artene som finnes på havbunnen, men også om hvorvidt næringen vil bli samfunnsøkonomisk lønnsom. Teknologien som skal brukes, er ikke utviklet, og det vil trolig kreve store statlige ressurser for å få på plass en ny næring.

Satsing på gruvedrift trekke næringslivsinteresser bort fra grønne næringer som havvind, og fra å utvikle sirkulære løsninger.

Havvind

Det er begrenset plass, og økosystemene i området tåler begrenset med påvirkning.

Satsing på gruvedrift trekke næringslivsinteresser bort fra grønne næringer som havvind, og fra å utvikle sirkulære løsninger. Vi bør ikke bruke våre fremste ingeniører på den destruktive gruvenæringen, men heller på å utvikle bærekraftig energiproduksjon.

Mer informasjon om prosessen i høst

I sommer la den norske regjeringen fram et forslag for å åpne et stort område i Arktis for gruvedrift på havbunnen. Regjeringen har sendt et forslag til Stortinget som samtlige miljøfaglige institusjoner mener er for dårlig til at en åpning er forsvarlig.

Rundt nyttår skal Stortinget stemme over forslaget. Akkurat nå holder Stortingets energi- og miljøkomité på å samle inn informasjon om saken og bestemme seg for hva de skal stemme. Derfor er det så utrolig viktig at vi viser dem alt de risikerer ved å åpne for denne destruktive industrien.

Det er ikke bare i Stortingets energi- og miljøkomité som kan stoppe planene. SV er på vei inn i statsbudsjettforhandlinger med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Da har SV muligheten til å stille krav om at åpningsprosessen stanser hvis de skal støtte budsjettet. Det er avgjørende av vi viser politikerne i SV at de har vår støtte når de skal inn i forhandlinger.

Derfor er det viktig at vi legger press på politikerne og viser at vi er mange som ønsker et Arktis fritt for gruvedrift!

Du kan lese mer om gruvedrift på havbunnen i denne artikkelen.

Her kan du lese miljøorganisasjonenes høringssvar fra høringsprosessen om gruvedrift på havbunnen.