De meeste inwoners van onze hoofdstad vinden dat de luchtkwaliteit beter was tijdens de lockdown, en willen niet terugkeren naar het vervuilingsniveau van vóór de crisis. Bijna driekwart van de Brusselaars [1] is voorstander van een verbod op vervuilende auto’s in de stad. Dat blijkt uit een nieuwe YouGov-enquête. [2] 

Peiling - Brusselaar wil geen vervuilende auto’s meer in de stad

Joeri Thijs, mobiliteitsexpert bij Greenpeace, legt uit: “Het wegverkeer is de belangrijkste bron van vervuiling door stikstofdioxide (NO2) in Brussel en zelfs de schoonste auto’s met verbrandingsmotor vervuilen nog steeds te veel. Het is dan ook dringend nodig om hen stap voor stap uit de stad te weren, rekening houdend met de situatie van  bepaalde kwetsbare groepen. Het is ook belangrijk om alternatieven zoals wandelen, fietsen en openbaar vervoer te versterken”.

Terwijl steden als Parijs en Amsterdam van plan zijn om tegen 2030 enkel actieve mobiliteit (fietsen of wandelen), openbaar vervoer en emissievrije voertuigen toe te laten, is het Brussels Gewest van plan om nog tot 2035 auto’s met verbrandingsmotor te laten rijden.

Pierre Dornier, lid van het burgercollectief Les chercheurs d’air, daarover: “Sommige politici denken dat een zero-emissiezone een onpopulair idee is. Dat klopt niet. De Brusselaars willen gezonde lucht inademen. We kunnen niet nog eens 15 jaar wachten om hen dat basisrecht toe te kennen.”

Uit de enquête blijkt dat 77% [2] van de Brusselaars een verbetering van de luchtkwaliteit heeft ervaren tijdens de lockdown en niet wil terugkeren naar het vervuilingsniveau van vóór de crisis. Om niet te hervallen in deze situatie zou 74% [3] van de Brusselaars voorstander zijn van een verbod op vervuilende auto’s in de stad om de luchtkwaliteit in de hoofdstad te verbeteren. Bovendien wil 66% [4] van de Brusselaars meer openbare ruimte wil voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer om luchtvervuiling tegen te gaan.

Peiling - Brusselaar wil geen vervuilende auto’s meer in de stad

In Brussel neemt de auto nog steeds meer dan de helft van het wegennet in beslag (straten en parkeerplaatsen). Dit belemmert de ontwikkeling van milieuvriendelijkere vervoersmodi zoals actieve mobiliteit (wandelen en fietsen) en het bovengronds openbaar vervoer (bussen en trams).

De tijdelijke aanpassingen die in Brussel in het leven zijn geroepen om de exit uit de lockdown mogelijk te maken en tegelijkertijd de terugkeer van luchtvervuiling te beperken moeten dus niet alleen worden vermenigvuldigd, maar ook permanent worden gemaakt.

Pierre Dornier voegt daar nog aan toe: “De auto in de stad is iets van het verleden. De Brusselaars zijn de vervuiling, het lawaai, de files en de ongevallen beu. Het is de plicht van volksvertegenwoordigers om naar hen te luisteren en meer ruimte te geven aan actieve en gedeelde mobiliteit”.

Noten:

[1] 8% heeft geen vermindering van de luchtvervuiling gevoeld en wil terugkeren naar de vervuilingsniveaus van vóór de lockdown. 15% heeft geen mening.

[2] Alle cijfers, tenzij anders vermeld, zijn van YouGov Plc. De totale steekproef voor deze enquête bestaat uit 7.545 volwassenen die wonen in grootstedelijke gebieden in Barcelona, Madrid, Rome, Milaan, Parijs, Marseille, Lille, Lyon, Toulouse, Nice, Berlijn, Hamburg, Keulen, Frankfurt, München, Groot-Londen, Groot-Manchester, Birmingham, Leeds en Glasgow, en ook in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 14 en 21 mei 2020, online, onder mensen die voornamelijk uit stedelijke gebieden komen. De cijfers zijn per metropolitaan gebied gewogen om tot gemiddelde waarden te komen. 

[3] 4% is tegen en 22% is zonder mening.

[4] 9% is tegen en 25% is zonder mening.