Milieuorganisaties Greenpeace en Inter-Environnement Wallonie, en burgerbeweging Tegengas|Dégaze reageren gemengd op het tweejaarlijks rapport over de bevoorradingszekerheid dat Elia vandaag voorstelde. [1] “De cijfers zijn duidelijk: er zijn geen Belgische fossiele subsidies nodig om de bevoorradingszekerheid te garanderen en de CRM veiling in oktober dit jaar is dan ook overbodig”, aldus de drie organisaties

In de vorige versie van het Adequacy & Flexibility rapport (2019) kwam Elia nog uit op een capaciteitstekort dat niet door de markt geleverd wordt van 4,1 GW in 2025. Dit daalt vandaag naar 2,2 GW, waarvan 1,7 GW aan nieuw vermogen. Dit onder meer door nu wel rekening te houden met stijgende temperaturen in de winter, een kritiek van de milieubeweging op vorige berekeningen. De betrouwbaarheidsindex verbetert hierdoor met meer dan factor 4. [2]

Ook een verhoogde flexibiliteit door de slimme integratie van elektrische voertuigen en warmtepompen draagt hiertoe bij. “Elia erkent hiermee dat elektrische voertuigen inzetten als batterij een enorm potentieel heeft voor een flexibele elektriciteitsvraag”, zegt Jan Vande Putte, energie-expert bij Greenpeace België. “In 2032 kan deze flexibiliteit de bouw van 1,5 GW aan capaciteit vermijden, ofwel ongeveer 2 gascentrales.” 

Deze dalingen van het capaciteitstekort worden in het Elia-rapport getemperd door de onbetrouwbaarheid van de Franse kerncentrales mee te nemen. Dit gaat echter in tegen de Europese regels, die stellen dat een eventueel Belgisch CRM niet mag dienen om de Franse onbetrouwbaarheid af te dekken. [3]

Tot slot wijzen andere elementen in het rapport nog op extra ruimte. Zo gaat Elia nog steeds uit van een stijgende energievraag tegen 2030, terwijl andere netbeheerders zoals het Franse RTE op basis van meer efficiëntie en de langetermijnimpact van Covid rekenen op een stabilisatie. Tegelijk kan het ambitieniveau voor hernieuwbare energie nog omhoog.

“Wanneer we al deze elementen in rekening brengen, dat wil zeggen uitgaan van een realistische elektriciteitsvraag en toenemende flexibiliteit, de Europese regels volgen en hernieuwbare energie versneld uitrollen, komen we dicht in de buurt van het betrouwbaarheidscriterium van 3u LOLE, al rekent Elia dit niet expliciet uit”, zo besluit Vande Putte. “Hoe dan ook is een veiling van T-4 in het najaar overbodig. Dit betekent geen nieuwe gascentrales en geen fossiele subsidies hiervoor.”

Noten:

[1] https://www.elia.be/-/media/project/elia/shared/documents/elia-group/publications/studies-and-reports/20210625_adequacy-flexibility-study-2021_en.pdf

[2] De EENS (Expected Energy Not Served) voor 2025 in EU-BASE daalt van 23 GWh in het rapport van 2019 naar 5,5 GWh. De LOLE (Loss Of Load Expectation) daalt van 9,4 uur naar 4,9 uur.

[3] Beslissing van de Europese Commissie van 21 september 2020: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202041/288236_2194736_5_2.pdf 

Contactgegevens:Greenpeace België, persdienst: +32 (0)496 26 31 91 – [email protected]
Tegengas|Dégaze, Ike Teuling: +32 (0)498 49 25 19 – iketeulin[email protected]
IEW, Arnaud Collignon, chargé de mission : +32 (0)477 70 04 56 – [email protected]