Joeri Thijs, woordvoerder Greenpeace België:

“Hernieuwbare energie en met name zon en wind, zijn onze beste bondgenoten in de strijd tegen hoge energiefacturen en de klimaatcrisis. Nochtans is België zowat de slechtste leerling in Europa. In 2021 kwam slechts 13% van ons energieverbruik uit hernieuwbare bronnen, dat is ver onder het Europees gemiddelde.

Om onze CO2-uitstoot te verminderen, onze facturen te verlagen, en onze energie-onafhankelijkheid te versterken, moeten zowel België als Europa zich losmaken van fossiel gas. Dat kan door volop in te zetten op renovatie van gebouwen, verminderen van de energievraag, en een paar versnellingen hoger te schakelen op hernieuwbare energie. Dat is wat onze gezinnen en het klimaat nodig hebben.

Ook al werden vorig jaar opnieuw meer zonnepanelen en windmolens geïnstalleerd, we blijven nog altijd ver onder de volumes die nodig zijn. Om onze klimaatdoelen te halen moet tegen 2030 niet minder dan 70% van ons energieverbruik uit hernieuwbare bronnen komen. Zon en wind zijn de goedkoopste energiebronnen en stoten het minste CO2 uit. We hebben er dus alle belang bij om die zo snel mogelijk te ontwikkelen.”