De Kamer heeft gisteravond de wet over steunmechanismen voor stroomcapaciteit (CRM) goedgekeurd. Deze wet moet ervoor zorgen dat er de komende jaren voldoende stroom zal zijn. Het gaat om een noodzakelijk kwaad, vindt Greenpeace. De volgende regeringen moeten alles in het werk stellen om dit mechanisme overbodig te maken.

Greenpeace hoopt dat het mechanisme nooit geactiveerd zal moeten worden. Mits snel en doeltreffend beleid kunnen we immers nog steeds vermijden dat nieuwe gascentrales nodig zijn.

Door het jarenlang aanmodderen van minister Marghem moet het parlement in zijn laatste werkdagen nog snel-snel een gebrekkige maar noodzakelijke wet goedkeuren”, verklaart Jan Vande Putte, energie-expert bij Greenpeace België. “Er rust na de verkiezingen een enorme verantwoordelijkheid op de schouders van de nieuwe federale én gewestelijke regeringen om de ontwikkeling te versnellen van innovatieve technologieën. Als ze daar niet in slagen, dreigen we in 2021 opgezadeld te worden met nieuwe gesubsidieerde gascentrales, die niet alleen veel CO2 uitstoten maar ook miljarden kunnen kosten aan de belastingbetaler.

De gewesten moeten volop inzetten op innovatieve technologieën zoals vraagsturing, energie-efficiëntie en warmtekrachtkoppeling. Op federaal niveau werd al beslist om offshore wind snel uit te rollen, dit beleid moet aangehouden worden. Netbeheerder Elia moet tegelijkertijd alles in het werk stellen om de aansluiting op land (Ventilus) tijdig klaar te hebben.

Bestaande gascentrales blijven best beschikbaar als een soort van noodgeneratoren, niet om veel uren te draaien – wel om beschikbaar te zijn als het nodig is om de bevoorrading te verzekeren. Naargelang de alternatieven verder ontwikkeld worden kunnen de oude gascentrales één na één sluiten. Oude en onbetrouwbare kerncentrales nog maar eens verlengen is technisch geen realistische optie. Er is de voorbije jaren voldoende bewezen dat ze geen vaste capaciteit kunnen garanderen

De kernuitstap in 2025 hoeft dus niet automatisch te betekenen dat er nieuwe gascentrales nodig zijn. De komende regeringen hebben de sleutel in handen om een miljardenfactuur te vermijden”, besluit Jan Vande Putte.

Lees ook deze opinie van expert Jan Vande Putte over het CRM