Het VN klimaatpanel IPCC heeft vandaag het AR6 Synthesis Report gepubliceerd. Het integreert de bevindingen van de 6 rapporten die het IPCC sinds 2018 heeft gepubliceerd, en biedt een helder overzicht van de huidige wetenschappelijke inzichten over de klimaatcrisis. De situatie is dramatisch, zelfs nog dramatischer dan eerder gedacht. Maar het rapport geeft ook hoop: oplossingen bestaan, al vereisen die dringend moed en doortastendheid van beleidsmakers. 

Nee, dit is geen goed nieuws,” zegt Joeri Thijs, woordvoerder bij Greenpeace België. “De risico’s en bedreigingen zijn enorm. Maar de mogelijkheden en het momentum voor verandering zijn dat ook. De uitdaging is nu om als samenleving op te staan, op te schalen en doortastend te zijn. We hebben alle oplossingen die nodig zijn om de uitstoot dit decennium te halveren. Maar dat zal enkel lukken als beleidsmakers buiten de gekende kaders durven denken. Ze moeten de natuur beschermen, fossiele brandstoffen een halt toeroepen en dringend meer inzetten op een eerlijke transitie naar hernieuwbare energie in wat een ongeziene transformatie van onze samenleving moet worden.”

Klimaatcrisis inherent onrechtvaardig 

Het rapport wijst ook op hoe onrechtvaardig de klimaatcrisis vandaag al toeslaat: zij die er mondiaal het minst voor verantwoordelijk zijn voelen de impact het hardst. Greenpeace roept regeringen op om vervuilers te laten betalen voor schade aan landen en gemeenschappen die het minst verantwoordelijk zijn voor de klimaatcrisis. Een overwinstbelasting op de megawinsten uit olie en gas om mensen te helpen herstellen van verlies en schade door de klimaatcrisis, zou een goed begin zijn. 

“Fossiele multinationals moeten stoppen met boren, en starten met betalen. Beleidsmakers en bedrijfsleiders over de hele wereld staan voor de keuze: worden ze klimaathelden voor de huidige en toekomstige generaties, of slechteriken die een deprimerende erfenis achterlaten voor onze kinderen of kleinkinderen.”

In ons land

In juni moet België zijn nieuwe nationale energie- en klimaatplan indienen bij de Europese Commissie, in overeenstemming met de nieuwe Europese doelstellingen die voorzien in een vermindering van de broeikasgassen met 55% tegen 2030. België kreeg van Europa een emissiereductie van -47% als doelstelling. Maar sindsdien liepen de onderhandelingen vast. Vlaanderen, verantwoordelijk voor 70% van de Belgische broeikasgasuitstoot, verzet zich tegen ambitieuzere doelstellingen in lijn met de wetenschap. 

Het IPCC-rapport is een nieuw en uiterst ernstig alarmsignaal dat ons ertoe moet aanzetten deze impasse te doorbreken. Rijke landen zoals België, en regio’s zoals Vlaanderen, hebben als historische uitstoters een enorme verantwoordelijkheid. Aan onze politici om van deze strijd op leven en dood tegen de klimaatcrisis een positief en verbindend project te maken, en te investeren in collectieve oplossingen die zorgen dat iedereen mee kan in de transitie. Door onze uitstoot van broeikasgassen nu te verminderen, kunnen we de klimaatopwarming beperken tot 1,5 graden en miljoenen slachtoffers vermijden”, besluit Joeri Thijs. 

Onafhankelijke Greenpeace Key Takeaways briefing van de IPCC AR6 Working Group I, II & III rapporten hier beschikbaar: