Greenpeace publiceert een interactieve kaart waarmee iedereen eenvoudig kan controleren hoe het met de watervervuiling (nitraten en fosfaten) in zijn of haar gemeente is gesteld, maar ook hoeveel dieren de lokale veehouderij telt. Het verband tussen die twee maakt nog eens duidelijk welke impact de intensieve veeteelt heeft op onze waterkwaliteit.

Greenpeace publiceert de kaart nu omdat de Vlaamse regering nog snel woensdag, enkele dagen voor de verkiezingen, een nieuw mestactieplan wil goedkeuren. Volgens de milieuorganisatie volstaat dit plan niet omdat de hoofdoorzaak van het mestprobleem, de enorme veestapel, niet wordt aangepakt. [1] Alle details vindt u in deze mediabriefing.

Bekijk de interactieve kaart hier

Greenpeace vindt dat ons leefmilieu én de landbouwsector meer baat hebben bij een mestactieplan dat de oorzaken van de slechte waterkwaliteit wel ten gronde aanpakt. Industriële veebedrijven moeten milieuvriendelijker werken en een kleinere veestapel in Vlaanderen dringt zich op.

“De 41,2 miljoen kippen, varkens en koeien die we in Vlaanderen tellen, dragen in de eerste plaats bij aan een hoge uitstoot en dus een grote klimaatimpact. Maar onze intensieve veeteelt leidt ook tot watervervuiling, mestoverschotten en uitstoot van ammoniak. Door minder dieren te houden, kan men minder en gerichter bemesten met een betere waterkwaliteit tot gevolg”, zegt Matteo De Vos, expert Duurzame Landbouw en Veeteelt bij Greenpeace. [1]

Het huidige systeem weegt ook zwaar op de landbouwers. Kleinere boeren worden gedwongen in een groeimodel dat hen steeds dieper in de schulden duwt, en vervolgens moeten ze opdraaien voor het mestbeheer. Het zijn vooral de veevoederproducenten, mestverwerkers, slachthuizen en de groente-industrie die beter worden van het huidige beleid.

Als het mestactieplan in zijn huidige vorm toch zou worden goedgekeurd, zal Greenpeace zijn bezwaren formeel aankaarten bij de Europese Commissie en bekijken welke juridische opties er zijn om de beslissing aan te vechten.

Noten:

  1. De methodologie van de kaart en de volledige positie van Greenpeace over het Mestactieplan vindt u in de mediabriefing.
  2. Cijfers veestapel voor Belgie: https://statbel.fgov.be/nl/themas/landbouw-visserij/land-en-tuinbouwbedrijven. Cijfers voor Vlaanderen: https://www.statistiekvlaanderen.be/veestapel#34,2_miljoen_stuks_pluimvee

Contact:

Greenpeace persdienst: 0496 26 31 91 – bpress@greenpeace.org