Greenpeace Limburg heeft met steun van Grootouders voor het Klimaat Limburg actie gevoerd aan het Limburgs provinciehuis voor meer en beter openbaar vervoer. De actievoerders hingen een spandoek aan het gebouw, met de boodschap ‘Laat Limburg de bus niet missen’. 

Het openbaar vervoer laat in onze provincie sterk te wensen over. Politici duwen de Limburger zo in de auto voor alledaagse verplaatsingen. Recent werden er bijvoorbeeld nog 500 haltes geschrapt. Deze uitholling van het Limburgse openbaar vervoer is volstrekt onaanvaardbaar”, zegt Simon Heijens van Greenpeace Limburg. “Met deze actie willen we de provincieraadsleden oproepen om werk te maken van meer en beter openbaar vervoer in Limburg.

Mine Dalemans/Greenpeace, meer foto’s van de actie vindt u hier.

Activisten van Greenpeace hingen een groot spandoek aan het provinciehuis, met de boodschap ‘Laat Limburg de bus niet missen’.  Daarnaast plaatsen ze voor een van de toegangen een ‘geschrapte halte’, als verwijzing naar de vele verdwenen haltes in Limburg. 

Een goed uitgebouwd openbaar vervoer is een deel van de oplossing om de klimaatcrisis tegen te gaan. Daarnaast is het ook sociaal rechtvaardig, want mensen met een lager inkomen kunnen zich geen auto veroorloven, laat staan een elektrische. Iedereen moet mee aan boord kunnen van de klimaattransitie, en dat kan enkel als er voldoende middelen gaan naar meer en beter openbaar vervoer”, vervolgt Simon Heijens van Greenpeace Limburg. 

Mine Dalemans/Greenpeace, meer foto’s van de actie vindt u hier.

Greenpeace Limburg en de Limburgse Grootouders voor het Klimaat vragen aan de leden van de provincieraad om in de komende legislatuur werk te maken van meer en beter openbaar vervoer in Limburg. De leden van de provincieraad kunnen in hun partij wegen op het vormgeven van een duurzame visie omtrent openbaar vervoer in Limburg. Het openbaar vervoer moet voor elke Limburger een waardig ecologisch, duurzaam en sociaal alternatief worden om zich in de provincie te verplaatsen. 

De mening dat het openbaar vervoer in Limburg tekortschiet wordt breed gedragen. Een petitie met de titel “Meer en Beter Openbaar Vervoer in Limburg” wordt ondersteund door zo’n 40 organisaties.